Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – priemonė).

   Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr.A1-455 patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje aprašu.

   Paraiškos pagal priemonę priimamos nuo 2019 m. birželio 3 d. iki 2019 m. liepos 1 d. 17.00 val.

   Paraiškas gali teikti Raseinių rajono savivaldybės seniūnijos teritorijoje esančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos (toliau kartu – organizacija).

   Paraiškos forma ir kita informacija skelbiama Raseinių rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Bendruomeninės veiklos rėmimas“.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė