Paskirstytas finansavimas jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektams

Paskirstytos lėšos Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektams.Konkurso tikslas – skatinti, stiprinti jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklas. 2021 metais gautos 7 paraiškos. Deja, vienos paraiškos teikėjas neatitiko Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-76 „Dėl jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 6 punkto, todėl komisijos sprendimu nebuvo finansuotas.
 
   Vertinant projektus prioritetas buvo teikiamas projektams: skatinantiems ilgalaikę jaunimo savanorystę, stiprinantiems jaunų žmonių lyderystės įgūdžius, ugdantiems bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 
   Šiais metais skirtas finansavimas šiems jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektams: Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos mokinių tarybos projektui „Kodas: BMG lyderiai“, Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazistų savivaldos projektui „Poilsio erdvės įrengimas“, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokinių tarybos projektui „Kartu galime viską“, neformalios jaunimo grupės „Ariogalos jaunimas“ projektui „Žingsnis į priekį“, Jaunųjų konservatorių lygos Raseinių skyriaus projektui „Pilietiškumo mokykla 2021“, Maltos ordino pagalbos tarnybos Jaunųjų maltiečių Raseinių grupės projektui „5 žingsnių savanorių rengimo programa“.
 
  Jaunuoliams linkime sėkmės įgyvendinant projektus!