Pakeitimai lietuvių kalbos ir literatūros įskaitoje: abiturientai temas susidarys patys

Nuo šių mokslo metų abiturientai lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą laikys pagal koreguotą įskaitos programą. Iki šiol viešojo kalbėjimo temas įskaitai sudarydavo ir iš anksto skelbdavo Nacionalinis egzaminų centras. Dabar mokiniai su mokytoju temas susidarys patys iš Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos ugdymo turinio. Nacionalinis egzaminų centras pateiks tik temų pavyzdžius, kurie iki sausio 15 d. bus perduoti mokykloms duomenų perdavimo sistema KELTAS.

„Keičiame dėl to, kad visiems abiturientams sudarytume vienodas sąlygas pasirengti įskaitai, kad neliktų jokio neskaidrumo, nesąžiningumo šešėlio, kad kiekvienas mokinys maksimaliai atskleistų savo gebėjimus, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. – Be to, ligtolinė lietuvių kalbos įskaita tikrino tik gebėjimą atmintinai išmokti tekstą ir jį pakartoti“.
Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, pernai įskaitos temas pirko apie 7 proc. abiturientų.
Įskaitos programoje taip pat papildyti vertinimo kriterijai. Pasirengimo įskaitai vertinimas papildytas rengimosi įskaitai medžiagos kryptingumo, atsižvelgimo į mokytojo pastabas aspektais. Numatyta, kad mokinys ne vėliau kaip prieš savaitę iki įskaitos turi pateikti ne tik viešosios kalbos planą, bet ir rengimosi jai medžiagą su pridėtu literatūros sąrašu. Santykio su klausytojais vertinimas papildytas kalbėjimo natūralumo aspektu. Nebus nurodytas klausinėjimo ir atsakymų į klausimus laikas.
Pakeitimai galios jau šių mokslo metų abiturientams, kurie įskaitą laikys pavasarį.
Įskaitos esmė ir formatas – viešasis kalbėjimas – nesikeičia. Esminiai vertinimo kriterijai lieka tokie patys, nekinta ir skiriamų taškų už visas dalis (pasirengimą kalbai, turinį, kalbos organizavimą, raišką ir taisyklingumą, santykį su klausytojais) proporcijos ir suma.
Pagal rengiamą Įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, įskaita bus vykdoma kovo 15 – balandžio 22 dienomis mokyklos vadovų nustatytu laiku.

Pakoreguota šių mokslo metų įskaita padės geriau pasirengti ir egzaminui. Abiturientai, norintys gauti leidimą laikyti brandos egzaminą, privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą. Neišlaikiusieji turi galimybę bandyti dar vieną kartą.

Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyrius