Padėkos vakaras „Bendrumas širdį šildo“ Sujainiuose

Iki šiol buvo žinoma, kad skruzdėlės yra labai bendruomeniškos, kuriančios savo gerbūvį dirbdamos kartu…. Sujainiškiai, kaip tos mažos bendruomeniškos skruzdelytės, visus metus rinko ir nešė gerumą dalinančių žmonių prisiminimus, kad padėkos vakare „Bendrumas širdį šildo“ galėtų pasidžiaugti ir pasidalinti.

Renginį pradėjo Raseinių rajono kultūros centro Viduklėje vokalinis duetas, vadovaujamas Ligitos Matelienės. Skubanti sekundė skaičiuoja žmogaus metus ir šiemet net labai gražių jubiliejų priskaičiavo septyniems sujainiškiams. Garbingai pakviesti į sceną, jubiliatai buvo pasveikinti kaimų bendruomenės „Sujainiai“ pirmininkės Sandros Kisielienės, kuri įteikė gėlių kompozicijas bei rankų darbo atvirutes, padarytas Sujainių darbščiųjų rankų būrelio moterų. Po sveikinimų liejosi dainos, kurias atliko Gėluvos moterų vokalinis ansamblis „Gėluvos gaida“ (vadovė Rita Andriuškevičienė). Po gražių sveikinimų jubiliatams, buvo įteikiami gerumo simboliai, kurie keliavo ne į vienas mūsų bičiulių  ir pagalbininkų rankas. Pirmąjį gerumo simbolį įteikėme Blinstrubiškių socialinės globos namams ir direktorei Rasai Šebelskienei. Nuoširdus ačiū už bendradarbiavimą, gerumą ir pagalbą, juk jie nepamatuojami ir nesveriami, jie tiesiog duodami iš visos širdies.

Antrasis gerumo simbolis keliavo į UAB ,,Raseinių autobusų parkas” ir direktoriaus Vladislovo Šimaičio rankas. Dėkojome už bendradarbiavimą, Jūsų gerumą. Ačiū, kad  atsižvelgiate į sujainiškių lūkesčius.

Trečiąjį gerumo simbolį įteikėme Kooperatinei bendrovei „Raseinių prekyba“ ir direktorei Reginai Vizgirdienei. Nuoširdų ačiū tarėme už bendradarbiavimą ir svarų indėlį organizuojant respublikinę šlagerių šventę „Skinsiu raudoną rožę“.

 Ketvirtąjį gerumo simbolį įteikėme mielai Paliepių seniūnijos seniūnaičių seniūnaitei Loretai Navickaitei – Laurinaitienei. Dėkojome už Jūsų taurumą ir prasmingą visuomeninę veiklą, už nuoširdumą ir pagalbą. Lai Jūsų gerumo idėjos ir darbai visada randa atgarsį žmonių širdyse.

Penktasis gerumo simbolis keliavo Oksanai Stonienei už meninę saviraišką, kūrybiškumą ir išmonę, perteikiant gilias mintis ne tik popieriuje, bet ir scenoje. Per Motinos dienos šventę, Oksanos (autorės ir režisierės) dėka buvo parodytas mini spektaklis „Ilgesys“, o per respublikinės šlagerių šventės „Skinsiu raudoną rožę‘ vaikų ir jaunimo programą –  mini spektaklis „Pelės“.

Šeštąjį gerumo simbolį įteikėme Irenai Kisielienei už vaidmenį „Mama“. Dėkojome už perteiktą galimybę pamatyti mamos ilgesį laukiant grįžtančių vaikų. Irenos perteikta vaidyba palietė kiekvieną širdį, gal net privertė nubraukti ašarą..

Septintasis gerumo simbolis įteiktas mielai Janinai Marijai Šiuipienei.  Ačiū tarėme už tai, kad nepaliauja dalintis nuostabia kūryba, puošia mūsų kraštą puikiais darbais ir savo pavyzdžiu moko nenustoti augti, ieškoti ir tobulėti.

Aštuntasis gerumo simbolis keliavo į Žydrūnės Gobiūnienės rankas. Dėkojome už gerumą, ištiestą pagalbos ranką ir savanorystę respublikinės šlagerių šventės „Skinsiu raudoną rožę“ metu.

„Akimirkos – tai brangenybės, kurias saugom, gaudom ir įamžinam. Po kurio laiko dėliojame jas, kuriame albumus, dalinamės, gėrimės, prisimename, džiaugiamės, grožimės, juk brangiausios akimirkos išlieka nepakitusios“… Atrodo tomis akimirkomis džiaugėsi ir jaunos šeimos, stebėdamos kaip tobulėja Sujainių šokių kolektyvo merginos, savo kūrybiškumą ir išmonę perteikdamos šokyje. Gerumo simbolius įteikėme dviem jaunoms šeimoms – Rimantei ir Dainiui Naciams bei Laurai ir Liutaurui Balseriams. Dėkojome už jaunų žmonių įvertinimus ir begalinę paramą skatinat kūrybiškumą, jaunų žmonių laisvalaikio praleidimą, už motyvaciją, už svarų indėlį į šių jaunų žmonių ateitį ir kūrybinę laisvę.

Išdalinti gerumo simboliai ir ištarti padėkos žodžiai leido suklusti ne vieną žiūrovą. Programą papildė Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose mišraus vokalinio ansamblio „Šypsena“ (vadovė L. Matelienė) dainos ir moterų šokių kolektyvo „Banga“ (vadovė L. Balserienė) bei merginų šokių kolektyvo „Vaivorykštė“ (vadovė R. Visockienė) nuostabūs pasirodymai.

 Dar keletas gerumo dovanų keliavo į labai gerų moterų rankas. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Sujainių filialo vyresnioji bibliotekininkė Danelija Laurinavičiūtė įteikė dovanėlę aktyviai skaitytojai, renginių dalyvei Birutei Gobiūnienei. Nuoširdžiai dėkojome Birutei už ilgametį bendradarbiavimą, nesavanaudišką pagalbą knygnešystėje, prasmingą ir įvairią kūrybinę veiklą, kuri įkvepia skaityti ir šiuo džiaugsmu dalintis su kitais.

„Gėrio kupinas žmogus galėtų su tavimi nuskrist net ir į pasaulio kraštą, kuris visada išties pagalbos ranką, kai tu net nespėjai paprašyti, nubrauks ašarą nuo tavo skruosto, kai tau bus blogai“… Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė ir Raseinių rajono kultūros centro direktoriaus pavaduotojas Bronius Stonys padėkos vakare nuoširdžiai dėkojo ir padėkas įteikė Paliepių seniūnijos seniūnei Rasai Spurgienei, kuri nestokodama brangaus laiko visada ištiesia pagalbos ranką. Gerbiamai seniūnei nuoširdų ačiū tarėme už bendradarbiavimą, svarų indėlį kultūrai ir bibliotekai. Jūs, kaip ta mama, mylite, saugojate savo vaikus. Jūsų dėka gražėjame ir šiuo grožiu džiaugiasi ateinantys lankytojai…

Padėkos žodžių negailėjome šventės rėmėjams, mėgėjų meno kolektyvams ir vadovams bei visiems padėjusiems ir prisidėjusiems prie padėkos vakaro „Bendrumas širdį šildo“ organizavimo. Už skanias vaišes dėkojame Linai Kuzmarskienei bei Rimai ir Virginijui Pukinams. Taip pat nuoširdų ačiū tariame: fotografui Vytaliui Judickui; už video Jonui Jociui; Raseinių rajono kultūros centro šviesos operatoriui Nerijui Guntarskiui, kurio dėka padėkos vakaras tapo spalvingesnis ir įspūdingesnis; žiūrovams, kurie visus metus lankė mūsų organizuojamus renginius, nestokodami savo brangaus laiko. Nuoširdus Jums Ačiū…

Vakarą vainikavo Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose mišraus vokalinio ansamblio „Šypsena“ (vadovė Ligita Matelienė) ir Raseinių rajono kultūros centro Girkalnyje liaudiškos muzikos kapelos „Gojus“ (vadovai Sigita ir Antanas Vaitiekūnai) jungtinis pasirodymas, po kurio girkalniškiai savo trankiomis dainomis „privertė“ šokių aikštelėje suktis ne vieną porą.

Teksto autorė: Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose kultūrinių renginių organizatorė Rita Visockienė

Teksto nuotraukos Vytaliaus Judicko