Padėka AB „Šatrija“

Valstybėje paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, Raseinių rajono savivaldybės specialistai ir Raseinių socialinių paslaugų centro darbuotojai rūpinasi negalią turinčiais žmonėmis, vaikais ir vienišais asmenimis. Šiuo sunkiu periodu labai svarbu padėti žmonėms, esantiems rizikos grupėse, kurių sveikatai koronavirusas (Covid-19) yra ypač pavojingas.

   Karantino metu jie privalo būti namuose, tačiau jų gyvenimas juk nesustoja: žmonėms reikia maisto, vaistų ar sumokėti už mokesčius. Labai džiugu, kad šie asmenys yra ne vien Savivaldybės rūpestis, bet į pagalbą ateina ir vietinio verslo atstovai. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius nuoširdžiai dėkoja AB „Šatrija“ vadovams, darbuotojams ir savanoriams už bendradarbiavimą ir rūpestį. AB „Šatrija“ darbuotojai ir savanoriai, palydimi seniūnijų specialistų, apdovanojo 50 rajono gyventojų gausiais maisto paketais, kuriems ši parama buvo labai reikalinga.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė

Raseinių rajono savivaldybė