Norgėlų kaime bus įrengta viešoji poilsio zona

 Rajono savivaldybės administracija su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė projekto „Viešosios poilsio zonos įrengimas Norgėlų kaime“ paraiškos Nr. 20KI-KK-17-1-02230-PR001 sutartį, pagal kurią yra skirta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ parama.

   Skirta parama sudaro 27 380,00 Eur – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (iš jų – 23 273,00 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 4 107,00 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos), Savivaldybė prisidės 20 proc. – 6 845,00 Eur. Bendra projekto vertė – 34 225,00 Eur.

    Projekto valdymo grupę sudaro: projekto vadovas – Donatas Gricius, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, projekto koordinatorė – Loreta Sirvidienė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, projekto finansininkė – Vida Grabienė, Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė.

   Projekto įgyvendinimo metu Norgėlų kaimo Dvaro gatvėje prie pasagos formos vandens telkinio numatoma išvalyti teritoriją, suformuoti šlaitus, įrengti aikštelę, įsigyti reikalingą mažąją infrastruktūrą (naujus suoliukus, šiukšliadėžes, pavėsinę su lauko baldais), naujai įrengti apšvietimą ir pastatyti vaikų žaidimų aikštelės įrenginį.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė