Nepamirškime svarbaus valstybinės šventės atributo – vėliavos

Artėjant Liepos 6-ajai – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai, primename, jog Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“ nustatyta Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo tvarka.

Valstybės vėliava iškeliama nuo 7 val. iki 22 val. prie, virš ir ant šių pastatų: valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, 18 kartų per metus, taip pat valstybės paskelbtomis gedulo dienomis. Vėliava gali būti iškeliama ir kitomis progomis, su sąlyga, kad ji nebus pažeminta.

Valstybės vėliava iškeliama šiomis atmintinomis ir kitomis dienomis:

1. Sausio 1-ąją – Lietuvos vėliavos dieną;

2. Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną;

3. Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;

4. Vasario 24-ąją – Estijos nepriklausomybės dieną;

5. Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;

6. Kovo 29-ąją – Lietuvos įstojimo į NATO dieną;

7. Gegužės 1-ąją – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną;

8. Gegužės 9-ąją – Europos dieną (kartu su ES vėliava);

9. Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną (su gedulo ženklu);

10. Birželio 15-ąją – Okupacijos ir genocido dieną (su gedulo ženklu);

11. Liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną;

12. Liepos 15-ąją dieną – Žalgirio mūšio dieną;

13. Rugpjūčio 23-ąją – Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną;

14. Rugpjūčio 31-ąją – Laisvės dieną;

15. Rugsėjo 23-ąją – Lietuvos žydų genocido dieną (su gedulo ženklu);

16. Spalio 25-ąją – Konstitucijos dieną;

17. Lapkričio 18-ąją – Latvijos Nepriklausomybės dieną;

18. Lapkričio 23-ąją – Lietuvos karių dieną.

Valstybės švenčių dienomis – Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir Liepos 6-ąją — valstybės vėliava turi būti iškeliama ir ant gyvenamųjų namų.

Už Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1881 str.

Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo nustatytos tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą įstaigų, išskyrus valstybės ir savivaldybių įstaigas, įmonių ir organizacijų administracijos vadovams, gyvenamųjų namų savininkams arba asmenims, atsakingiems už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą, nuo 2 iki 8 eurų, o valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų administracijos vadovams – nuo 8 iki 17 eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, užtraukia baudą įstaigų, išskyrus valstybės ir savivaldybių įstaigas, įmonių ir organizacijų administracijos vadovams, gyvenamųjų namų savininkams arba asmenims, atsakingiems už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą, nuo 8 iki 17 eurų, o valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų administracijos vadovams – nuo 17 iki 34 eurų.

Atsižvelgdami į teisės aktų reikalavimus, raginame gyventojus minėtomis dienomis nepamiršti iškelti valstybės vėliavos ir gražiai sutikti bei paminėti valstybės šventes.

Valstybės švenčių dienomis policijos pareigūnai visame Pakruojo rajone tikrins, kaip laikomasi nustatytos tvarkos.