Modernizuotas Raseinių šilumos ūkis

Rugpjūčio 20 d., ūkio ministras Evaldas Gustas per darbo vizitą Kauno apskrityje dalyvauja Europos Sąjungos projektų, kuriuos įgyvendinant buvo modernizuotos Raseinių ir Ariogalos miestų katilinės, rezultatų pristatymo renginyje.

Įgyvendinant projektus, tiek Raseinių, tiek Ariogalos katilinėse sumontuoti biokuro katilai. Pasak ūkio ministro Evaldo Gusto, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius šilumos gamybai sumažinta šilumos tiekimo priklausomybė nuo didėjančių iškastinio kuro – mazuto kainų, visa gaminama šiluma gaunama iš biokuro, išlaikomas šilumos ūkio konkurencingumas, aukšta vartotojams tiekiamos paslaugos kokybė ir patikimumas.Abu projektai finansuoti pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Bendra projektams skirta suma – 1,35 mln. Eur. Iš viso pagal minėtą priemonę 2007–2013 m. buvo finansuoti 55 projektai už 89,3 mln. Eur sumą.Raseinių rajone 2007–2013 m. laikotarpiu daugiausia įgyvendinta energetikos projektų, t. y. net 14 iš 18 savivaldybės projektų. Iš viso pagal energetikos priemones skirta parama sudaro 7,96 mln. Eur. Už šias lėšas diegiant šiuolaikines technologijas buvo modernizuoti rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, rekonstruotos katilinės – pastatyti biokuro katilai ir taip sumažinta šilumos tiekimo priklausomybė nuo gamtinių dujų kainų. 10 346 šilumos vartotojams šiluma tiekiama patikimiau ir kokybiškiau, modernizuota 30,15 km centralizuoto šilumos tiekimo tinklų.Be to, savivaldybėje renovuotos 4 mokyklos, 3 darželiai ir dar 2 bendri viešosios paskirties pastatai. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose jau dabar sutaupyta 1,72 GWh energijos, iš viso planuojama sutaupyti 2,19 GWh.

Raseinių rajono savivaldybėje ES lėšomis iki 2015 m. rugpjūčio 12 d. iš viso finansuota 18 projektų. Jiems skirta 11,23 mln. Eur, iš jų ES lėšos – 10,62 mln. Eur. Rajone, be energetikos projektų, taip pat įgyvendinami verslo, turizmo sričių projektai.

no images were found