Lietuvos Respublikos Vyriausybė skelbia istorinės atminties puoselėjimą įgyvendinančių projektų konkursą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia konkursą istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir iniciatyvų finansavimui.

Prioritetinės konkurso finansavimo kryptys:

  1. Projektai, skirti tautinių mažumų ir bendrijų istorijai Lietuvoje puoselėti
  2. Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metų minėjimas
  3. Pasaulio lietuvių metų minėjimas
  4. Kitos istorinę atmintį puoselėjančios iniciatyvos

Konkurso tikslai:

  1. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę projektus, supažindinančius su tautinių mažumų ir bendrijų istorija ir kultūra Lietuvoje, skatinančius tautinėms mažumoms ir bendrijos reikšmingo Lietuvos kultūros paveldo pažinimą ir sklaidą, puoselėjančius Lietuvos tautinių mažumų ir bendrijų kultūrinę saviraišką ir tapatumą ir atitinkančius prioritetinę kryptį.
  2. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę, ugdančius patriotiškumą ir pilietiškumą projektus, skatinančius suvokti, kokį svarų ir įvairiapusį lietuvybės tvirtinimo ir nepriklausomos modernios Lietuvos valstybės kūrimo darbą atliko kultūrininkas, signataras, politikas, pirmasis Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona.
  3. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę projektus, supažindinančius su užsienio lietuvių diaspora, jos sukauptu materialiuoju ir nematerialiuoju kultūros paveldu, skatinančius įvairiapusišką bendradarbiavimą, naujų veiklų ir formų paieškas,  kultūrinius mainus ir kolektyvinio tapatumo raišką.
  4. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę, ugdančius patriotiškumą ir pilietiškumą projektus, skatinančius didžiuotis Lietuvos valstybe ir buriančius visuomenę.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 3 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. imtinai.

Paraiškos priimamos Vyriausybės kanceliarijoje adresu: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min., arba elektroniniu paštu atmintis@lrv.lt. Elektroniniu paštu teikiamos paraiškos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu.

Konkurso dokumentai:

Paraiškos forma

Sąmatos forma

Finansavimo tvarkos aprašas