Kviečiame jaunimą vasarą išbandyti pasirinktą profesiją ir gauti darbo užmokestį

Jaunimo reikalų agentūra kviečia Raseinių rajono savivaldybės darbdavius ir jaunus žmones (14-21 m.) prisijungti prie įgyvendinamo projekto „Pasimatuok profesiją vasarą“, finansuojamo iš Europos socialinių fondų lėšų. Įgyvendinant projektą, 2023 m. Raseinių rajone numatoma įdarbinti 5 jaunuolius darbdaviui pilnai kompensuojant darbo užmokestį.
   Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunuoliams pasitikrinti savo profesijos pasirinkimą realioje darbo vietoje ir skatinti jaunuolių motyvaciją planuoti savo karjerą.
   Projekto uždaviniai: suteikti galimybę jaunuoliams išbandyti pasirinktą profesiją realioje darbo vietoje; padėti pritaikyti jaunuolių žinias ir gebėjimus darbo aplinkoje; skatinti jaunuolius tirti profesijos pasirinkimo galimybes; plėtoti jaunuolių žinias ir sampratą apie darbo santykius ir karjeros galimybes.
    Projekto dalyviai:
Jaunuoliai — nuo 14 m. iki 21 m., registruoti pagal gyvenamąją vietą vienoje iš Lietuvos Respublikos savivaldybių ir besimokantys bendrojo ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
Darbdaviai — Juridinis asmuo (savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme).
    Jaunuolių įdarbinimo laikotarpis — nuo birželio 26 d. iki rugpjūčio 31 d. Jaunuolis turi būti įdarbintas ne trumpiau kaip 10 darbo dienų ir ne ilgiau kaip 22 darbo dienas.
    Projekto veiklos tinkamomis finansuoti laikomos jaunuolių darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą laiką bei darbdavio socialinio draudimo įmokų išlaidos, neviršijančios MMA (840 Eur), ir kitos susijusios darbo užmokesčio išlaidos (ligos pašalpa, kompensacija už nepanaudotas atostogas) patirtos ir apmokėtos projekto veiklos vykdymo laikotarpiu, įdarbinant jaunuolius vasarą (ne ugdymo proceso metu) ir pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.
   Dalyvių registracija:
   Jaunuolių registracijos anketa.
 
   Darbdavių registracijos anketa.
   Registracija vyksta iki 2023 m. birželio 1 d.
   Dalyvių skaičius ribotas! Atitinkantys reikalavimus jaunuoliai kviečiami dalyvauti eilės tvarka pagal registracijos datą ir laiką. Patekę (-usios) į dalyvių sąrašą galės rinktis iš darbdavių pasiūlymų ir įsidarbinti vasaros metu.
 

Jaunimo reikalų agentūros informacija