Informacija dėl 2023 m. nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rėmimo projektų finansavimo

 Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad konkursui 2023 m. Nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rėmimo projektams finansuoti gauta 13 paraiškų. 1 paraiška nevertinta, nes neatitiko Nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-8 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatų. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-12 „Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 2023 metams nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rėmimo projektams finansuoti skirta 35 000 Eur. Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A1-240 „Dėl nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų paskirstymo“ lėšos paskirstytos taip:
 1. Neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubui „Raseinių motyvas“ 1200 Eur.
 2. Raseinių rajono neįgaliųjų draugijai 6500 Eur.
 3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Raseinių skyriui 12000 Eur.
 4. Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“ 1200 Eur.
 5. Maltos ordino pagalbos tarnybai (Raseinių skyriui) 1500 Eur.
 6. Maltos ordino pagalbos tarnybai (Viduklės skyriui) 3024 Eur.
 7. VšĮ LASS pietvakarių centrui 225 Eur.
 8. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Raseinių viltis“ 800 Eur.
 9. Raseinių rajono žmonių su negalia sąjungai 450 Eur.
 10. Raseinių krizių centrui 3150 Eur.
 11. Klubui „Diabetas“ 500 Eur.
 12. Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijai 1700 Eur.

   Socialinės paramos skyriaus informacija