Kultūros centro direktorė ir jos pavaduotoja darbe buvo neblaivios

Virė, kunkuliavo aistros dėl pokyčių kultūroje. Buvusiai valdančiajai daugumai užsimojus kultūros baruose įvesti bent elementariausią tvarką, jos peikti pirmiausiai šokosi pati Raseinių kultūros centro direktorė Valdonė Balčaitienė, jos pusėn stojo dabartinės valdančiosios  daugumos politikai – socialdemokratai, konservatoriai, liberalai, visuomeninių judėjimų atstovai, kurie netruko atšaukti visus savo pirmtakų priimtus sprendimus. Anot jų, jokių permainų rajono kultūroje nereikėjo ir nereikia. Bet permainos atėjo pačios. Kovo 31-osios popietę Kultūros centro direktorė Valdonė Balčaitienė ir jos pavaduotoja Alma Kurmauskienė darbo metu rastos gerokai „įšilusios“.

Vieša paslaptis

Gandai apie Kultūros centre vykstančius baliukus ir apie tokių kultūrinių renginių organizatores sklandė jau labai seniai. Ne vieną kartą atsidūrus šalia tokių kultūros puoselėtojų kažkaip netikėtai kildavo noras užkąsti rauginto agurkėlio. Ne vieną kartą paskambinus telefonu su kai kuriais kultūros nešėjais sunku būdavo susikalbėti: arba mintis pašnekovui pabėgdavo, arba kildavo įtarimas, kad kažkada buvo pabėgęs iš rišlios kalbos pamokų. O kartais pačioms kultūros darbuotojoms užeidavo ūpas su svarbiais asmenimis padiskutuoti, savo neigiamą nuomonę į daugelį dalykų išsakyti.

Ir tuomet visai nesunku būdavo suprasti, iš kur mergaitei tiek drąsos, kas liežuvį taip lengvai atpalaidavo? Tik bėda, kad telefonu promilių nepamatuosi. Kaip ir jokio gando prie jokio protokolo neprisegsi. Kol nepagautas, tol ne vagis, kol į alkotesterį nepripūtei ir kol to oficialiai neužfiksavo, tol niekas neturi teisės neblaiviu vadinti…  O ir dabartiniai valdantieji mūru stojo už nusistovėjusią tvarką kultūroje. Prisiminkim, kaip Tarybos posėdyje piktinosi Steponas Nacius: „Ar turime naikinti, kad blogai dirba? Bet jei taip eisime, turime visus išnaikinti. (…) Atleisdami nubaudžiame kaimelio ar miesto žmones.“ Sigitas Vaičius, kuomet dar buvo opozicijoje, net opozicijos vardu protestą pareiškė dėl nagrinėjamo kultūros klausimo ir atsisakė dalyvauti balsavime. Girdi, ši pertvarka yra tik susidorojimas su kultūra. Turėdami tokį palaikymą, ir patys kultūros darbuotojai nesidrovėjo: „Argi norit, kad kultūros darbuotojas už tokį atlyginimą dirbtų? Juk jam reikia ir gyvulius prižiūrėti, ir ūkiu pasirūpinti.“

Taigi, vieni gyvuliukus liuobė, savo ūkeliuose už menką kultūros darbuotojo atlyginimą tvarkėsi, o kiti, neturėdami ūkio, tačiau turėdami besąlygišką valdančiosios daugumos palaikymą, prie butelio darbo dieną trumpino.

Damos pūtė

Nekviesti svečiai pas damas, prie viskio butelio rymančias, atvyko 16 val. 15 min. Atvyko turėdami išankstinės informacijos, kad pirmosios Kultūros centro damos girtauja, t. y. kultūringai leidžia laiką. Informacija pasitvirtino, o ir pričiuptos Kultūros centro vadovės – direktorė Valdonė Balčaitienė bei jos pavaduotoja Alma Kurmauskienė – nė nesigynė esančios neblaivios, ant nušalinimo nuo darbo aktų pasirašė: „Susipažinau ir sutinku.“ Moterys raštu sutiko, kad jų blaivumas būtų patikrintas darbo vietoje alkotesteriu. Šis prietaisas Kultūros centro vadovėms buvo negailestingas: direktorė V. Balčaitienė pripūtė 1,02 promiles, o jos pavaduotoja A. Kurmauskienė – 1,31 promiles. V. Balčaitienė savo pasiaiškinime nurodė labai rimtą išgertuvių priežastį: „Mano pavaduotoja Alma Kurmauskienė grįžusi iš atostogų parvežė lauktuvių iš Airijos. Pasivaišinom po 50 gr. viskio bei saldainių.“ Ant stalo užkandos pūpsojo šakotis.

Kaimynai neskubėjo

Rajono meras Algirdas Gricius, vadovaudamasis gauta informacija, jog Kultūros centro direktorė yra galimai neblaivi darbo vietoje, sudarė komisiją patikrinti informaciją ir surašyti patikrinimo aktą. Komisija, kurios pirmininke buvo paskirta Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė (komisijos narės – Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Pagarauskaitė bei Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Miniotaitė-Vaišienė), į Kultūros centrą atvyko, kaip jau minėta, 16 val. 15 min. Nors akivaizdžiai matėsi, kad V. Balčaitienė ir A. Kurmauskienė yra neblaivios, buvo būtina tai užfiksuoti oficialiai, todėl buvo surinktas 112 telefono numeris ir paprašyta pareigūnų atvykti į Kultūros centrą. Pareigūnai, kurių policijos komisariatas yra priešais kultūros namus, iki jų keliavo apie valandą. Netgi komisijai darėsi neramu, kad pareigūnai atvykę ras jau išblaivėjusias moteris, o tada bus galima pačią komisiją apkaltinti priekabių ieškojimu. Tuo

labiau kad V. Balčaitienė, sako, vandenį plempė taip, tarsi viskį sūriausia silke būtų užkandusi. Kodėl tiek ilgai gaišavo pareigūnai? Juk šiuo atveju nepasiteisinsi, kad neturėjai transporto atvykti į įvykio vietą, kuri – kitapus gatvės.

Pagirios – sunki liga

Nespėjus išblaivėti iki atvykstant pareigūnams ir užfiksavus, kad Kultūros centro vadovės tikrai yra neblaivios, mero A. Griciaus potvarkiu jos buvo nušalintos nuo pareigų, o kitą dieną, balandžio 1-ąją meras pasirašė potvarkį, atleidžiantį V. Balčaitienę iš užimamų pareigų nutraukiant neterminuotą darbo sutartį už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Kultūros centro direktoriaus pareigas, kol konkurso tvarka bus paskirtas direktorius, pavedė eiti meno vadovui Justui Dargevičiui. Tą pačią balandžio 1-ąją iš pat ankstyvo ryto į Savivaldybę atplazdėjo V. Balčaitienė ir pasisiūlė merui iš darbo išeisianti savo noru. Bet po tokiu sandoriu meras A. Gricius nepasirašė ir tada V. Balčaitienė… susirgo. Kai komisija, vadovaudamasi mero potvarkiu, atvyko į kultūros centrą surašyti Raseinių kultūros centro reikalų perdavimo ir priėmimo akto, V. Balčaitienė pareiškė jau turinti nedarbingumo lapelį. Niekas neteigia, kad pagirios yra lengvos, bet kad šitaip… O gal galutinai iš pusiausvyros V. Balčaitienę išmušė didžiausias Raseinių krašto krikščionis, kuris tos dienos rytą kaip tik buvo pastebėtas kultūros centre? Juk iki apopleksijos turi būti baisi gėda prieš tokį šventą žmogų… O gal tiesiog nebeužteko padorumo garbingai pasitraukti? Pirmadienį liga „surietė“ ir Kultūros centro direktorės pavaduotoją A. Kurmauskienę… Garsusis Jeronimas Žaldokas iš Boriso Dauguviečio „Žaldokynės“ sakė: „Sirgsiu, sirgsiu, kol ateis geresni laikai.“ O kaip pasielgs pirmosios mūsų kultūros damos?

 

Sigita Vaičiuvienė

Šaltinis: www.musuraseiniams.lt