Kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimų nariams

Raseinių krizių centras (toliau – Centras) įgyvendina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams)  ir jų šeimų nariams“ (toliau – kompleksinės paslaugos vaikams). Projekto tikslas – suteikti kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams) ir jų šeimų nariams. Kompleksinės paslaugos Raseinių krizių centre teikiamos nuosekliai, vaikams ir suaugusiems, moterims ir vyrams, aukoms ir smurtautojams ar išgyvenantiems emocines bei psichologines krizes.
   2023 m. vasario 8 d. vyko apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės administracijos mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Asta Cicėnienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Raseinių rajone Valerija Jankauskienė, Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Asta Urbonienė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių PK viršininkas Artūras Košikas, Savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariai.
   Raseinių krizių centras pasidalino statistine informacija  apie smurtą artimoje aplinkoje, apie teikiamas kompleksines paslaugas vaikams: psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko konsultacijas, apie organizuojamus pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymus, apie smurtinio elgesio keitimo programos mokymus.
   Rima Žukauskienė, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupių vadovė, socialinė darbuotoja, apskrito stalo diskusijos dalyvius supažindino su pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupėse vykdoma veikla. Akcentavo, kad didelį dėmesį skiria tėvų ir vaikų tarpusavio santykių formavimui, suteikia žinių apie vaiko raidą, poreikius, konfliktų sprendimo būdus, analizuoja įvairias situacijas,  atkreipia dėmesį į  kalbos kultūrą šeimoje,  moko tėvus klausyti ir girdėti savo vaikus. Labai svarbu, kad šeimoje kiekvienas asmuo, o ypatingai vaikai, jaustųsi saugūs, vertingi ir turėtų tinkamas sąlygas normaliai fizinei, psichologinei ir emocinei raidai. Daug šeimų, kuriose  vis dar naudojama prievarta, smurtas, manipuliacijos, suformuotas netinkamas šeimos modelis. Atkreiptas dėmesys, kad šios pozityvios tėvystės grupės yra pritaikytos ne tik šeimoms, patiriančioms sunkumus, bet visoms šeimoms, kurios nori įgyti daugiau žinių ir supratimo vaikų auklėjimo klausimais.
   Diskusijos dalyviai domėjosi, kiek dažnai gyventojai gali kartoti pozityvios tėvystės ugdymo mokymus, ar yra galimybė gauti nuotolinius mokymus ir t.t.  Atsakymas būtų paprastas: tėvystės mokomės visą gyvenimą, siekiame, kad vaikai augtų  sveikose  šeimose, kuriose vyrauja tarpusavio supratimo ir palaikymo atmosfera.  Nuotoliniai mokymai bus vedami susidarius grupei (10-12 dalyvių).
   Apie smurtinio elgesio keitimo programą, apie jos tikslus kalbėjo psichologė Asta Montvydienė. Ji teigė, kad programos pagrindinis tikslas – padėti pažeidėjams atsikratyti smurtinio elgesio įpročių. Smurtinio elgesio keitimo mokymuose  smurtautojai mokomi suvokti, kad smurtas nėra konfliktų sprendimo būdas, koks elgesys laikomas smurtiniu, analizuojama kokio pobūdžio smurtas vyko jų šeimoje/poroje, padedame atpažinti įspėjamuosius smurtinio elgesio ženklus.  
   Mokymų metu smurtautojai įgyja naujų įgūdžių, padedančių be agresijos spręsti šeimos konfliktus, išmoksta kaip kurti savitarpio pagarba grįstus santykius šeimoje bei nebijoti kreiptis pagalbos. Sudaromas saugumo planas, padedantis atpažinti įtampos augimą. Dalyviai daug diskutuoja tarpusavyje, aptaria galimas prevencines  priemones, siekiant išvengti smurto šeimoje.
  Vicemeras Kęstutis Užemeckas pritarė smurto artimoje aplinkoje komisijos sudarymui, palinkėjo, kad sudaryta komisija dirbtų intensyviai ir rastų sprendimo būdus. Palinkėjo drąsiai įsitraukti į grupės darbą, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas būtų naudingas mūsų gyventojams.
   Kompleksinės paslaugos (psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko) vaikams ir jų šeimos nariams organizuojamos kontaktinės ir nuotolinės. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo ir smurtinio elgesio keitimo programoms, pašome kreiptis telefonu: 8 670 70 303, internetu: www.raseiniukriziucentras.lt registracijos skyriuje, el.paštu: info@raseiniukriziucentras.lt
 
 
Raseinių krizių centro vadovė Asta Montvydienė