Kaulakiuose pradedamas statyti Dubysos regioninio parko lankytojų centras

Fotonuotraukoje sklypas Kaulakiuose, kuriame po metų bus Lankytojų centras.

 Šį mėnesį Kaulakiuose pradedamas statyti Dubysos regioninio parko lankytojų centras. Dalinamės šia džiugia naujiena, nes Lankytojų centro seniai laukia parko lankytojai, turistai, mokytojai, parko gyventojai. Dabartinėje parko direkcijos buveinėje Jurbarko g. 35, Raseiniuose negalime priimti lankytojų grupių, besikreipiantiems parko gyventojams taip pat nėra patogu.

   Dubysos regioninio parko Lankytojų centro įrengimo darbus vykdys UAB „Projektas KARMA“, pasirašiusi darbų sutartį su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Sutartis finansuojama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1 – APVA-V-016 „saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ lėšomis.

   Lankytojų centre bus moderni ekspozicija, supažindinanti su parko gamtos ir kultūros vertybėmis, erdvės parodoms, edukacijoms, konferencijoms rengti, taip pat darbo kabinetai. Mokykloms suteiksime naujų galimybių pravesti gamtos mokslų ir integruotas pamokas, kurios prisidės prie atsakingo piliečio ugdymo. Lankytojai centre atras naujų žinių ir patirčių, kviečiančių žengti į gamtą ir suprasti ją.

   Mus džiugina ir Lankytojų centro adresas Kaulakiuose: Dubysos g. 2A.

Dubysos regioninio parko direkcijos informacija