Kaip toli mato Raseinių miesto seniūnas per savo langą

Dauguma Raseinių miesto daugiabučių namų gyventojų kurie gyvena šalia vienintelio Vilkupio upelio tekančio per Raseinių miestą yra sunerime kad daugumoje vietų upelis yra nešienaujamas. Gyventojai savo ruožtu savasias teritorijas prižiūri ir šienauja reguliariai. „Tos vietos – tikri erkynai, baisu paleisti vienus vaikučius.  Pasak gyventojų praėjusią vasarą žolė buvo šienaujama, šiemet tokio malonumo gyventojai dar nepatyrė. Gal reikėtų skirti baudas atsakingiems asmenims? O kam paskirti ta baudą?

Pagal Raseinių savivaldybės prijimtą sprendima  dėl ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros‘- kuriame skelbiama kad – Asmenys privalo tvarkyti ir palaikyti švarą įstatymų nustatyta tvarka jiems priskirtose arba faktiškai naudojamose teritorijose arba sudaryti sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo. Įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija yra teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip  daiktas ir įregistruota valstybės įmonėje Registrų centras. Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai ja laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar naudojamos teritorijos. Ji turi būti ne daugiau kaip 50 m nuo pastato išorinių atitvarų arba pagal Savivaldybės nustatytas prižiūrimų teritorijų schemas. Taigi išeina taip kad bausti reikia gyventojus nes nuo upelio iki jų namo yra tik 30 metrų.

 Apie schemas

Bet kyla klausimas kur yra Savivaldybės nustatytas prižiūrimų teritorijų schemos?. Kiek yra žinoma tų schemų nėra jas dar reikės padaryti ir visa tai kainuos nemažus pinigus Raseinių rajono savivaldybei, Bet miesto politikai nusprendė 2017 m. gegužės 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-209, kuriame patvirtintos naujos taisyklės ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros‘,  daugiabučių namų kiemų tvarkymo prievolę nuo savo pečių perkelti daugiabučių namų gyventojams. Tiesa sakant iš sprendimo pristatymo nelabai eina suprasti ką pranešėjas pristato, na tarybos nariams aiškiau jie ta sprendima turėjo pilną susidedantį iš 9 puslapių prieš savo akis, tik klausimas ar jie jį perskaitė ir įsigilino, nes niekam klausimų dėl pav. tokių kaip, teritorijų schemos, kiek tai kainuos ir tt, nekilo. Tiesiog nebuvo diskusijos jokios.

Balsavimas

Bendru sutarimu – Už balsavo: Babonienė Ona, Bartkus Ričardas, Bautronis Andrius, Bielskis Linas, Galubauskas Gediminas Kazys, Gricius Algirdas, Juška Edgaras, Karabinas Vidmantas, Kaupaitienė Diana, Kunickas Rosvaldas, Kuzmarskis Vaidas, Kveselienė Genovaitė, Matelis Saulius, Nacius Steponas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Rimkienė Aurelija, Skamarakas Matas, Vaičius Sigitas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras, Zubiela Romaldas.

Seniūno matymas

Pasirodžius nuotraukom socialiniuose tinkluose apie nešienaujamas teritorijas apie daugiabučius namus Raseinių miesto seniunas netruko parašyti trumpą aprašymą apie taisykles Raseinių rajono savivaldybės tinklapyje ir net perspėti gyventojus, apie gresiančias nuobaudas.

Bet keista kad gerbiamas seniūnas nemato kas darosi pačiame mūsų miesto centre.

Visiškai toje vietoje stovi stendas su rajono žemėlapiu pristatantis mūsų rajoną kaip – Raseinių Kraštas – Rytų vidurio Europos piligrimystės centras. Labai pamaloninantis raseiniškius reginys.