Jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų įgyvendinimas

 

Siekiant skatinti jaunimo pilietiškumą, socialinę atsakomybę, stiprinti jaunimo organizacijas ir neformalias jaunimo grupes (kaip savanoriškos veiklos pagrindu veikiančių asmenų, tenkinančių jaunimo užimtumo poreikį) Raseinių rajono savivaldybėje organizuojama jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų finansavimo konkursą. Paraiškas jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo grupės galėjo teikti iki 2022 m. lapkričio 15 d. Buvo pateiktos 4 paraiškos, dvi teikė jaunimo organizacijos ir dvi neformalios jaunimo grupės. Raseinių Šaltinio progimnazijos mokinių taryba jau įgyvendino savo projektą „Socialinis sufleris Raseiniuose“, kurio metu socialinio žaidimo („Socialinis sufleris“) pagalba siekė sutelkti bendruomenę (mokinius,  tėvus, mokytojus, jaunimo darbuotojus, buvusius mokinius). Projekto metu buvo suorganizuoti net 58 renginiai.
   Lietuvos moksleivių sąjungos Raseinių moksleivių savanorių informavimo centui skirtas finansavimas įgyvendinti „Atverk duris galimybėms“ iniciatyvai. Iniciatyvos veiklos nukreiptos į  Raseinių rajono moksleivių savanorių informavimo centro grupės stiprinimą ir Raseinių rajono mokinių nuomonės atstovavimą.
Neformalios jaunimo grupės „Žirgų mylėtojų klubo“ skirtas finansavimas įgyvendinti „Kalėdos Raseinių hipodrome“ iniciatyvą. Iniciatyvinė grupė šventiniu laikotarpiu organizuos renginius „Kalėdinis žirgų morkadienis“ ir „Kalėdinis hipodromo konkūras“. Įgyvendinant projektą siekiama skatinti jaunimo ir jaunimo grupės iniciatyvas bei skatinti savanorystę.  
   Jaunųjų konservatorių lygos Raseinių skyrius įgyvendina iniciatyvą „Tobulėk, stiprėk ir pasiek visas galimas viršūnes!“. Iniciatyva siekiama didinti jaunų žmonių įsitraukimą į organizacijas, skatinti produktyvų ir prasmingą jaunimo dalyvavimą valstybės valdyme. Siekiama stiprinti savo organizaciją ir kiekvieną jos narį. Visoms jaunimo iniciatyvoms skirta po 1000 eurų iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
„Iniciatyvų įgyvendinimas – tai galimybę jaunimui telkti bendraminčius, išspręsti aktualią problemą, užsiimti savo mėgstama veikla ir puiki galimybė tobulėti. Įgyvendindami iniciatyvas jaunimas mokosi vadybos, darbo komandoje, vadovavimo, finansinio raštingumo, atsakomybių prisiėmimo ir, žinoma, tampa aktyviais visuomenės dalyviais“, savo mintimis apie iniciatyvų įgyvendinimo naudą dalinosi Raseinių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė.
   Siekiant stiprinti jaunimo organizacijas ir neformalias jaunimo grupes yra organizuojama mokymai, kurių metu dalyviai mokinasi dirbti komandoje, komunikacijos ir projektų rašymo meno. 2023 m. paraiškos Raseinių rajono savivaldybės jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų finansavimo konkursui bus galima teikti po Raseinių rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo.
 

Raseinių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų tarybos koordinatorė Gintarė Žemgulė