Įteikti Garbės ženklo apdovanojimai Raseinių kraštą garsinantiems žmonėms

 Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, penki Raseinių kraštui nusipelnę asmenys apdovanoti Raseinių rajono savivaldybės garbės ženklais. Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną gyventojai buvo kviečiami į garbės ženklo įteikimo ceremoniją ir šventinį koncertą vykusius prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje.
    Garbės ženklo apdovanojimuose dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, tarybos nariai, LR Seimo pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas,  LR Seimo narys Arvydas Nekrošius ir kiti renginio dalyviai.
   Garbės ženklo apdovanojimus konkursų laureatams įteikė Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis ir Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Judita Radavičienė.
    Renginio pradžioje meras Andrius Bautronis pasveikino visus rajono gyventojus, nominantus ir dalyvius su Lietuvos valstybės atkūrimo 105-osiomis metinėmis, linkėdamas, kad ši diena būtų  kupina pasididžiavimo ne tik savo šalimi, bet ir žmonėmis, garsinančiais Raseinių krašto vardą.
   Raseinių rajono savivaldybės garbės ženklu už nuopelnus Raseinių kraštui apdovanota Ona Babonienė. Raseinių rajono kultūros centro Dainos ir šokių studijos „Sugrįžki, jaunyste“ vadovė už aktyviai organizuojamą Raseinių rajono senjorų užimtumą, laisvalaikį, sportinę, rekreacinę veiklą. Jos dėka rajono gyventojai turi poilsio vakarus, lanko žymias  Lietuvos kultūros ir istorijos vietoves, koncertus, teatrus.
    Garbės ženklas įteiktas Giedriui Kunigiškiui Raseinių ligoninės Ortopedijos-traumatologijos skyriaus vedėjui turinčiam 20 metų darbo patirtį. Vedėjas įvertintas už nuoširdų, nepriekaištingą ir nuoseklų darbą Raseinių rajono gyventojų sveikatos priežiūroje, už naujų gydymo, operacijų metodikų įdiegimą Raseinių ligoninėje, už sąnarių endoprotezavimo paslaugų tęstinumą, tobulinimą ir plėtrą, už ortopedijos-traumatologijos skyriaus darbo organizavimą,  kasmet su gydytojų komanda atliekant po 600 operacijų, už studentų, būsimų gydytojų, mokymą ir savo elgesiu diegiamą gydytojo, tikinčio mokslu, pavyzdį.
   Dar vienas garbės ženklas įteiktas Juozui Šlepui Šiluvos seniūnijos seniūnui, kuris įvertintas už regiono kultūros tradicijų stiprinimą, turizmo sektorių plėtimą, naujų veiklų ir iniciatyvų skatinimą, vietos bendruomenės narių įtraukimą į edukacinius, meninius ir pramoginius renginius, pasirodymus, saviraišką, už Šiluvos miestelio garsinimą, rodomą išskirtinumą, savo krašto reprezentaciją. Už suburtą bendruomeniškiausią seniūniją, glaudų bendradarbiavimą, vertingų ryšių palaikymą su Lenkijos respublikos Szydlow seniūnija. Dėl asmeninių priežasčių Juozas Šelpas apdovanojimuose nedalyvavo,Garbės ženklą atsiėmė J. Šlepo dukros.
   Garbės ženklas įteiktas Danguolei Tomak, grožio studijos savininkei ir Žaiginio bendruomenės narei už nuoširdžią, aktyvią, iniciatyvią visuomeninę veiklą, darbštumą, bendruomeniškumą,  ukrainiečių apgyvendinimą, globą ir užimtumą Žaiginyje. Už organizuotą ir surinktą įvairią reikalingą paramą ukrainiečiams, rūpinimąsi jų buitimi, poilsiu, edukacijomis, pagalba sprendžiant iškilusias problemas, biurokratinius klausimus.
  Raseinių rajono savivaldybės ženklas atiteko Gerdai Visockienei Maltos Ordino pagalbos tarnybos Viduklės grupės vadovei už 20 metų savanorystės ne tik Raseinių rajone, bet ir už jo ribų. Už socialinį darbą, gautas akreditacijas socialinėms paslaugoms teikti, maltietiškųjų vertybių puoselėjimą, veiklos skatinimą ir plėtojimą, rūpestį globojamomis šeimomis, seneliais, kokybišką paslaugų kūrimą. Aktyvų projektų rengimą ir įgyvendinimą Viduklės miestelyje, kūrybiškumą, originalumą, tautinio paveldo išsaugojimą.