Išrinktas naujasis įmonės UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktorius

Kovo 19 d., paskelbta, jog konkursą į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktoriaus pareigas laimėjo Marius Bartusevičius. Iš viso konkurse dalyvavo 6 kandidatai, atvykę iš įvairių Raseinių rajono savivaldybės kaimyninių rajonų. Laimėtojas išrinktas po pokalbio su specialiai sudaryta konkurso komisija. Pokalbio metu komisija kandidatams uždavė klausimus, siekdama įvertinti jų tinkamumą eiti pareigas.
 
Kandidatams buvo keliami šie pagrindiniai reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį; turėti strateginio ir finansų išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti, valdyti komandą, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, sistemingai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti rengti veiklos planus ir programas, gebėti bendrauti, dirbti komandoje ir, žinoma, išmanyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, kitų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius Bendrovės veiklos organizavimo bei veikimo principus.
 
Konkursą laimėjęs Marius Bartusevičius turi sukaupęs ilgametę patirtį viešojo administravimo srityje, ne vienerius metus ėjo vadovaujamas pareigas. Prieš dalyvaudamas konkurse, M. Bartusevičius ėjo Raseinių regioninio padalinio Medienos ruošos ir prekybos vadovo pareigas VĮ Valstybinių miškų urėdijoje. Įmonės UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ vadovas Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiu bus paskirtas penkerių metų laikotarpiui.
 
„Pokalbio metu komisija stengėsi išsiaiškinti kandidatų ateities viziją šiai įmonei, turimas žinias įmonės valdymo ir šią sritį reglamentuojančios teisės aktų srityse bei gebėjimą vadovauti tokio tipo organizacijai. Pateikus klausimus ir išklausius kandidatų atsakymus, buvo galima aiškiai įvertinti, kas šiam konkursui nuoširdžiai ruošėsi. Linkime sėkmės darbuose naujajam vadovui“, – kalbėdamas apie naujai išrinktą direktorių, sakė konkurso komisijos pirmininkas, vicemeras Jonas Vazgys.
 
Pagrindinis įmonės UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ veiklos tikslas – užtikrinti Raseinių miesto ir rajono gyventojų, įstaigų, įmonių ir organizacijų poreikių tenkinimą komunalinių paslaugų srityje. Pagrindinė įmonės veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas,  kelių, gatvių ir teritorijų priežiūra visais metų laikais, teritorijų valymas, želdinių sodinimas ir priežiūra, žvyro karjero eksploatavimas, daugiabučių namų administravimas ir renovacija. Įmonės papildoma veikla – turgaviečių eksploatacija, patalpų nuoma ir kitos netipinės paslaugos.
 
Meras Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konkurso laimėtojo paskelbimo kreipsis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti įstaigos vadovo pareigas, pateikimo. Tik gavus informaciją iš STT, meras priims galutinį sprendimą dėl M. Bartusevičiaus kandidatūros ir priėmimo į minėtos organizacijos direktoriaus pareigas.