Darbą pradeda Kokybės vadybos vyriausioji specialistė

Šiandien, kovo 21 d., Raseinių rajono savivaldybės administracijos Kokybės vadybos vyriausiosios specialistės pareigas pradėjo eiti Gintė Pareigė. Šias pareigas einanti vyr. specialistė yra specialistų grupės darbuotoja, dirbanti pagal darbo sutartį ir tiesiogiai pavadi Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
 
Kokybės vadybos vyr. specialistė G. Pareigė rengs, įgyvendins ir prižiūrės Kokybės vadybos sistemą pagal ISO reikalavimus, organizuos ir rengs Kokybės politikos ar jos pakeitimo projektą, užtikrins, kad kokybės vadybos sistemos procesai būtų nustatyti, įgyvendinti ir prižiūrimi, organizuos ir koordinuos vidinius auditus. Taip pat kontroliuos ir analizuos jai pavestus procesus, nustatys esamas ir galimas neatitiktis ir jų priežastis, nustatys korekcinius ar prevencinius veiksmus, rinks informaciją iš procesų šeimininkų, ją apibendrins ir pateiks vadovybei vertinamajai analizei. Bendradarbiaus su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir kitomis institucijomis bei organizacijomis formuojant ir įgyvendinant lygių galimybių, lyčių lygybės teikimo politiką ir vykdys Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
 
Išsamiau susipažinti su Raseinių rajono savivaldybės administracijos Kokybės vadybos vyr. specialistės pareigomis galite čia.