Įgyvendintas programos Erasmus+ projektas „Patyriminis ugdymas. Augdamas atsakingai auginu“

Dabartiniai vaikai yra vadinami alfa karta. Jiems natūrali kasdienybė yra šiuolaikinės technologijos, kuriomis naudodamiesi jie anksti įpranta pasiekti bet kokią informaciją, žinias lengvai gauti iš įvairių šaltinių, tačiau neretai stokoja patirties atsirinkti esmę, analizuoti, pritaikyti praktiškai. Mokytojas susiduria su naujais iššūkiais, kiekviena mokytojo diena privalo būti apie Prasmę, apie tai, kaip augti, ir auginti, kaip sukurti erdvę, kurioje nebūtų jokių galutinių taškų, nes Mokytojystė yra gebėjimas nesustoti ieškojimuose ir atradimuose. Sustojimas šiame beprotiškai lekiančiame pasaulyje mokytojui reikštų ėjimą atgal.
   Ieškojimai kuo geriau pažinti mokinius, patenkinti kiekvieno jų ugdymo(si) poreikius ir išmokyti įgytas žinias pritaikyti praktiškai rajono pedagogų bendruomenę paskatino dalyvauti programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekte Nr. 2020-1-LT01-KA101-077644 „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Švietimo mainų paramos fondo direktorius 2020 m. rugpjūčio 30 d. pasirašė projekto dotacijos (35 994,00 Eur) sutartį. 2020 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos, Raseinių Šaltinio progimnazijos ir Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos vadovai pasirašė programos Erasmus+ projekto „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ įgyvendinimo konsorciumo sutartį.
  Projektas, kurio tikslas – plėtojant mokyklų partnerystę ir tarptautiškumą atrasti ir pritaikyti patyriminio ugdymo patirtis, gerinančias rajono mokyklų mokinių pasiekimus – tęsėsi dvejus metus (nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.). Projekto dalyviai įgijo naujų organizacijos tobulinimo bei pokyčio valdymo kompetencijų, kryptingai tobulino kompetencijas patyriminio ugdymo organizavimo srityje taikant STEAM mokymą, Coding metodiką, mokymą per žaidimus bei projektinę veiklą. Per projektinį laikotarpį dalyvauta 3 darbo stebėjimuose: Ceske Budejovice gymnazium, Česke Budejovicai (Čekija), 4 dalyviai; Colegiul National „Dr. Ioan Mesota“ Brasov (Rumunija), 4 dalyviai; Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima, Ponte de Lima (Portugalija), 4 dalyviai. Rajono pedagogai turėjo unikalią galimybę kelti kvalifikaciją 4 tarptautiniuose kursuose: „STEM: A Step For the 21th Century Education“, Barselonoje (Ispanija), 2 dalyviai; „Project-Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection“, Florencijoje (Italija), 3 dalyviai; „Inclusion starts with I – learning to live together“, Madeiroje (Portugalija), 2 dalyviai „Digital Wellbeing: A New Challenge for Teachers and Students“, Romoje (Italija), 4 dalyviai.
  2023 m. sausio 25 d. vyko projekto apibendrinimo renginys – forumas „Patirties mainai“. Švietimo konsultantė, ISM švietimo lyderystės magistrė Rūta Gudmonaitė kalbėjo apie pokyčių inicijavimą dirbant komandoje, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Erasmus+ projektų koordinatorė Renata Pavlavičienė kalbėjo apie Erasmus+ patirtis Prienų rajono švietimo įstaigose. Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos sėkmės istoriją Erasmus+ projektinėje veikloje pristatė minėtos mokyklos anglų kalbos mokytoja Loreta Vaičiulienė. Projekto darbo stebėsenos ir kursų dalyviai pasidalijo įspūdžiais iš vykusių mobilumų ir idėjomis, kurias pradėjo įgyvendinti ar įgyvendino savo švietimo įstaigose vesdami pamokas, organizuodami kitas su ugdymu susijusias veiklas.
 
Švietimo ir sporto skyriaus informacija