Įgyvendintas ES projektas „Psichologinės pagalbos teikimas“

 2019 m. balandžio 30 d. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru baigė įgyvendinti ES fondų investicijomis finansuojamą valstybės planavimo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-001 veiklas „Psichologinės pagalbos teikimas“. Bendra projekto vertė – 10320,00 Eur.

   Projekto lėšomis finansuotos:

   – paskaitos rajono ugdymo įstaigų pedagoginiams darbuotojams (iš viso 60 ak. val. teorinių praktinių užsiėmimų 2 dalyvių grupėms (iš viso 40 pedagoginių darbuotojų) po 30 ak. val. vienai grupei). Užsiėmimų metu analizuotos mokinių ir mokytojų socialinių emocinių kompetencijų plėtotės temos;

   – supervizijos mokyklų vaiko gerovės komisijoms, kuriose mokyklų komandos pristatė ir analizavo konkrečius mokinių elgesio, emocinių ir mokymosi sunkumų sprendimo atvejus. 6 supervizijose dalyvavo 80 dalyvių. Ši psichologinės pagalbos teikimo forma įvertinta kaip viena efektyviausių;

   – klasės valandėlės pradinių klasių mokiniams (3 pradinio ugdymo klasėms po 24 ak. val. vienai klasei, iš viso 72 ak. val.) socialinių emocinių kompetencijų ugdymo tematika. Programoje dalyvavo 72 pradinių klasių mokiniai.

   Projekto dalyviai išsakė pageidavimą toliau tęsti projekto veiklas, kadangi psichologinės pagalbos poreikis kasmet auga tiek kiekvienoje mokykloje, tiek rajone, tiek visoje šalyje. Kita vertus, teigiamos nuostatos įvairių psichologinių ir/ar mokymosi sunkumų turinčių asmenų atžvilgiu mūsų visuomenėje dar tik skinasi kelią, todėl psichologinės pagalbos teikimas ir psichologinis švietimas išlieka prioritetinėmis Tarnybos veiklomis.

   Parengė Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė Reda Kunickienė

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė