Gyventojų prašoma atlaisvinti namų rūsius ir bendrąsias patalpas

Tebesitęsiant valstybės nepaprastajai padėčiai, Raseinių rajono savivaldybė kreipiasi į gyventojus prašydama peržiūrėti ir atlaisvinti namų rūsius ir bendrąsias patalpas. Jei jos užimtos nereikalingu inventoriumi, atliekomis ir kitomis medžiagomis, prašoma jas išgabenti.
   Surinktas atliekas ir kitas medžiagas gyventojai turėtų palikti prie komunalinių atliekų surinkimo aikštelių. Šį darbą būtina atlikti nuo š. m. kovo 18 d. iki kovo 27 d. UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ minėtas atliekas ir kitas medžiagas išgabens į joms skirtas vietas.