Ekspertiniam projektų vertinimui – didesnis finansavimas

Seimas galutinai apsisprendė didinti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (Fondo) administravimo išlaidas – vietoje 1 proc. joms skirti 2 proc. viso metinio Fondo biudžeto. Tai leis projektų vertinimui pasitelkti aukščiausio lygio ekspertus, turinčius įvairesnės patirties, ko dabartinis apmokėjimas ne visada leidžia padaryti, ir užtikrinti, kad būtų finansuojami patys kokybiškiausi, efektyviausi ir didžiausią vertę visuomenei kuriantys projektai.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, kasmet fondas gauna vis daugiau sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui skirtų prevencinių ir mokslinių projektų paraiškų, skirtų visuomenės sveikos gyvensenos įpročių formavimui. Tad labai svarbu, kad projektų vertinime dalyvautų kvalifikuoti, didžiausią patirtį turintys ekspertai.

„Fondui keliami svarbūs tikslai ir uždaviniai, tad, siekiant, kad būtų finansuojamos tos veiklos, kurios svarbios ir reikalingos žmonėms, jų vertinimui išties turime pasitelkti aukščiausią kompetenciją įgijusius ekspertus. Tenka pripažinti, kad dabartinis apmokėjimas už projektų vertinimą to neleidžia padaryti. Todėl manome, kad šiuo atveju būtina investuoti į žmogiškuosius resursus, antraip negalėsime didinti finansuojamų projektų kokybės, atliepti naujų visuomenės lūkesčių ir poreikių“, – sako A. Veryga.  

Numatyta, kad administravimo išlaidoms, vietoje 1 proc. nuo 2021 m. bus skiriami 2 proc. viso metinio Fondo biudžeto. Administravimo lėšos panaudojamos ne tik Fondo lėšomis finansuojamų projektų administravimui, bet ir ekspertų, vertinančių pateiktas paraiškas, darbo apmokėjimui. Nuo 2016 m. veikiantis Fondas kasmet sulaukia didelio susidomėjimo.

Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą vienam ekspertui gali būti skiriama tik apie 15 eurų (2019 m. duomenimis) už vienos paraiškos, kuri pretenduoja gauti 100 tūkst. eurų finansavimą, vertinimą.  Fondo administravimui skiriamą dalį padidinus iki 2 proc. viso metinio Fondo biudžeto, vertinant kelerių  metų patirtį, tikėtina, situacija keistųsi ir ekspertui galima būtų mokėti iki 50 eurų už vienos paraiškos vertinimą. 

Numatoma keisti ir Fondo nuostatus – ekspertiniam vertinimui skiriamą Fondo administravimo lėšų dalį didinti nuo dabar taikomų 20 proc. iki 30 proc. 

Papildoma informacija apie Valstybinį visuomenės sveikatos stiprinimo fondą

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas veiklą pradėjo 2016 metais. Jo lėšos naudojamos visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms, įskaitant prevencinius projektus, socialinę reklamą, mokslinius tyrimus.

Sprendimus dėl fondo lėšų skyrimo priima fondo taryba, kurios sudėtį 5 metams tvirtina Vyriausybė. Tarybą sudaro 14 narių, tarp jų – ministerijų, savivaldos, žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Nacionalinės sveikatos tarybos atstovai.

Taryba tvirtina Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis remiamų projektų sritis ir jų prioritetus, skelbia konkursus projektams atrinkti, nustato projektų atrankos kriterijus, priima sprendimus skirti arba neskirti lėšas pateiktiems projektams.

Fondo lėšas sudaro Vyriausybės nustatytas praėjusių metų faktinių įplaukų procentas iš akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką, bei įplaukų iš lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.

SAM Spaudos tarnyba