Dėl išmokos vaikui mokėjimo

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1,6,7,9,11,13,14,15,17,18,21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo įtvirtinta, kad kiekvienam vaikui (asmeniui) yra skiriama ir mokama universali išmoka vaikui – 1,32 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) (50,16 Eur) dydžio, o neįgaliam vaikui universali išmoka vaikui – 1,84 BSI (69,92 Eur) dydžio per mėnesį.

Informuojame, kad įsigaliojus šiems pakeitimams, išmokos vaikui gavėjams, kuriems jau yra paskirta išmoka vaikui, nuo 2019 m. sausio 1 d. iš naujo teikti prašymų dėl universalios išmokos vaikui skyrimo nereikia.

Naujai prašymus pateikti reikia tik papildomai išmokai vaikui gauti – 0,53 BSI (20,14 Eur) dydžio per mėnesį. Papildoma išmoka vaikui yra skiriama ir mokama kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), kurie augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183,00 Eur). Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai. Prašymai dėl papildomos išmokos vaikui priimamai nuo š. m. sausio 2 d. seniūnijose pagal gyvenamąją vietą, o Raseinių miesto gyventojų Socialinės paramos skyriuje adresu: Vytauto Didžiojo g. 17, Raseiniai.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė