Dėl gaisrų pavojaus uždrausta lankytis miškuose

Šiuo metu mūsų rajono miškuose vyrauja ketvirta gaisrumo klasė, kuri sparčiai artėja prie aukščiausios – penktosios klasės, todėl nuspręsta nedelsiant imtis priemonių.
Šiandien Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Algimantas Mielinis pasirašė įsakymą dėl padidėjusio gaisrų kilimo pavojaus: esant ketvirtos ir penktos miškų gaisringumo klasėms fiziniams asmenims (išskyrus miškų urėdijos įmonių darbuotojus bei asmenis, gyvenančius draudžiamosiose zonose) lankytis Raseinių rajono savivaldybės miškuose.

   Tuo pačiu įsakymu administracijos direktorius A.Mielinis įpareigojo seniūnus seniūnijų skelbimų lentose ir poilsiautojų susibūrimo vietose informuoti apie draudimą fiziniams asmenims lankytis miškuose esant ketvirtos ir penktos klasės miškų gaisringumui; stebėti priešgaisrinę būklę seniūnijų teritorijose esančiuose miškuose, durpingose pievose ir gyvenamosiose vietovėse, kilus gaisrų pavojui nedelsiant pranešti Raseinių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Raseinių ir Tytuvėnų miškų urėdijoms bei Raseinių rajono policijos komisariatui; organizuoti kartu su policijos, aplinkosaugos pareigūnais prevencinio pobūdžio reidus į vietoves, kuriuose gali kilti gaisras. Taip pat nurodė miškų savininkams vykdyti Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 „Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 18 punkto reikalavimus; sausringuoju laikotarpiu aplinkos apsaugos ir kitų kontroliuojančių institucijų pareigūnams sugriežtinti Raseinių rajone esančių miškų apsaugos kontrolę, organizuoti nuolatinį jų stebėjimą, siųsti budėti atsakingus pareigūnus, įvažiavimus riboti draudžiamaisiais ženklais, imtis efektyvių priemonių pažeidėjams sulaikyti, jiems taikyti administracinio poveikio priemones.
Draudimas lankytis miškuose nustoja galioti nustačius trečiąją ir žemesnę miškų gaisringumo klasę.

raseiniai.lt