Dalyvavome susipažinimo renginyje „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenei“

Lapkričio 14 d. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko susipažinimo renginys „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenei“. Jo metu projekte dalyvaujančioms Tauragės apskrities ir Raseinių rajono bendruomenėms buvo pasakojama apie projekto naudą bend-ruomenei, laukiamas veiklas, renginius, kasmetines akcijas, kaip informacinės ir ryšio technologijos gali palengvinti mūsų kasdienį gyvenimą. Renginyje dalyvavo mūsų rajono Gruzdiškės, Sujainių, Butkiškės, Berteškių, Kaulakių, Ramonų, Betygalos, Gylių, Viduklės, Palukščio kaimo bendruome-nių atstovai ir Betygalos, Sujainių, Gruzdiškės filialų bibliotekininkės.

Džiaugiamės, kad į šį projektą yra užsiregistravusios daugiau kaip 30 mūsų rajono kaimo bendruomenių. Projektas truks trejus metus, bus surengta daug mokymų, planuojama, kad bus parengti „skaitmeniniai lyderiai“ bei „e. skautai“, kurie galės konsultuoti bendruomenės narius. Kaip visada projekto metu daug pagelbės bibliotekų darbuotojai. Kitų metų vasarą „Prisijungusi Lietuva“ komanda vyks į bendruomenių ren-ginius, taip pat planuojama paskelbti bendruomenių konkursą e. prizams laimėti. Projekto „Prisijun-gusi Lietuva“ tikslas – palengvinti, supaprastinti, paįvairinti bendruomenės narių kasdienybę, padėti žmonėms drąsiau ir saugiau žengti į skaitmeninę erdvę. Dėkojame Raseinių rajono savivaldybei ir Gruzdiškės kaimo bendruomenei už transportą nuvykti į renginį.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė