Author
Mindaugas

Aptarta projektų eiga

 Darbiniame pasitarime dėl investicinių projektų vykdymo, kuriame dalyvavo Savivaldybės meras Algirdas Gricius, administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, skyrių vedėjai, atsakingi specialistai, pateikė informaciją apie [...]