Ariogalos skvere – dendrologijos ekspertai

Siekdama projekto „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ (Kitos paskirties inžinerinio statinio (miesto aikštės) Vytauto g.) objektyvaus vertinimo galutiniams sprendimams priimti, Raseinių rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasitelkti kvalifikuotų specialistų iš Aplinkos ministerijos rekomenduojamų specialistų sąrašo, kad būtų objektyviai nustatyta šioje teritorijoje augančių želdinių (68 vnt.) ekologinė ir estetinė būklė.

   Komisija, atsižvelgdama į Ariogalos visuomenės atstovų, suinteresuotų nešalinti medžių, atlikti jų būklės pakartotiną ekspertizę ir apie jos rezultatus informuoti pareiškėjus, pageidavimą, kreipėsi į Lietuvos dendrologų draugijos pirmininką Arvydą Rutkauską, šios draugijos valdybos narę, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto docentę dr. Liną Straigytę, kurie sutiko atlikti ekspertizę. Joje dalyvauja ir arboristikos specialistas T. Vaidelys.

   Vakar L. Straigytė ir T. Vaidelys Ariogalos skvere, kur numatyta įgyvendinti projektą, išklausė Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresniosios specialistės, ekologės Vilmos Kundrotienės, Ariogalos miesto seniūno Sauliaus Buivido, grupelės šio miesto gyventojų pageidavimų. Ekspertų tikslas – atlikti tarp Vytauto, Slėnio bei Gedimino gatvių esančioje bendro naudojimo paskirties teritorijoje (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4660-4788) ir jos prieigose želdinių būklės ekspertizę pagal LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 pavirtinto želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo reglamentuotus reikalavimus bei kitus susijusius su želdinių inventorizavimu teisės aktus.

   Planuojama atlikti kiekvieno medžio būklės vizualinę ekspertizę, esant reikalui, kai kuriems medžiams gali būti atlikta būklės (3 D) tomografinė ekspertizė. Ekspertai mano, kad jie maždaug po 10 darbo dienų pateiks detalią informaciją su pastabomis ir išvadomis. Gauti ekspertizės rezultatai bus pristatyti projekto rengėjams, visuomenei ir priimti atitinkami sprendimai.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė