Aptarta projektų eiga

 Darbiniame pasitarime dėl investicinių projektų vykdymo, kuriame dalyvavo Savivaldybės meras Algirdas Gricius, administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, skyrių vedėjai, atsakingi specialistai, pateikė informaciją apie jų kuruojamų projektų vykdymo eigą patvirtinus 2019 m. biudžeto ir 2019–2021 m. Strateginį veiklos planą bei Investicijų programas.

   Projektus pristatė Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė. Savivaldybės vadovai aiškinosi projektų dokumentų pateikimo, įgyvendinimo terminus, paprašė, kad specialistai įvardintų priežastis, trukdančias sklandžiai atlikti tam tikrus projektų etapus, o esant reikalui, kreiptųsi pagalbos dėl tarpininkavimo tarp įvairių institucijų, reikalingų sprendimų priėmimo bei dėl kitų svarbių dalykų.

   Dauguma projektų jau įgyvendinti arba baigiami įgyvendinti, kiti įgavo pagreitį ir bus tęsiami, kai tik leis oro sąlygos, dar kiti bus pradėti.

   Visiems projektams – ir sudėtingesniems (kaip antai: Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves, Raseinių rajono kultūros centro rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams, Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje, Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą), ir mažesniems – skiriamas didelis dėmesys. Iš rangovų reikalaujama, kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir nustatytais terminais.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė