Pristatymas

Pristatytas projektas

Savivaldybėje UAB „Peritus“ atstovas Andrius Šiaudinis pristatė projekto „Naujų kapinių įrengimo Dumšiškių kaime Raseinių rajono savivaldybės viešosios ir privačios partnerystės būdu“ privataus partnerio [...]