Žemės ūkio viceministras pristatė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginį planą

Kovo 2 d. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis susitikime su Raseinių krašto ūkininkais pristatė ir aptarė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano bei kitas žemės ūkio aktualijas.
   Susitikime su viceministru dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, administracijos Žemės ūkio skyriaus atstovai, seniūnijų specialistai, gausiai susirinko rajono ūkininkai.
   Viceministras E. Giedraitis pristatė pagrindines Strateginio plano gaires, apžvelgė geros agrarinės, aplinkos žemės būklės standartus ir juos įgyvendinant taikomus reikalavimus, atsakė į keliamus raseiniškių klausimus ir reagavo į ūkininkų  pastebėjimus.
   Strateginio plano prioritetai ir priemonės suformuotos vadovaujantis Lietuvos nacionaliniais ilgalaikiais tikslais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos prioritetais, privalomais Europos Sąjungos įpareigojimais ir Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslais, sektoriaus situacijos analize, atsižvelgta į socialinių partnerių poreikių reitingavimo rezultatus, Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai ir Europos žaliojo kurso tikslus.
  Strateginiu planu siekiama tvarios Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtros, didinant sektoriaus pridėtinę vertę ir konkurencingumą, remiant perspektyvių ūkių (ypač smulkių ir vidutinių) pajamas, kartų kaitą, kuriant gyvybingą, ūkininkavimui, verslui patrauklų kaimą ir prisidedant prie aplinkos ir klimato tikslų įgyvendinimo.
    Pagal šį Strateginį planą, penkerių metų laikotarpiu 2023–2027 m. Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai yra numatyta beveik 4 mlrd. Eur ES paramos ir apie 276,5 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšų.
     Plačiau susipažinti su Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginiu planu galite čia.
           

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją