Žaiginio medelynas taps satelitu

Raseinių miškų urėdijai priklausantis Žaiginio medelynas greičiausiai taps satelitiniu miško sodinukų paauginimo atvirame grunte centru, į kurį daigus atsiveš iš modernią sodmenų auginimo technologiją su uždara šaknų sistema įdiegusių medelynų. Kol kas į tokį pažangų konteinerinį sodinukų auginimo šiltnamiuose būdą yra investavusi  Dubravos eksperimentinė mokomoji urėdija bei diegia Panevėžio miškų urėdija. Planuojama, kad  ateityje Lietuvoje galėtų būti  4–5 tokie šiuolaikiniai medelynai, o 10–12 medelynų sodmenis augintų atvirame grunte.

 Išanalizavus visų urėdijose esančių 37 medelynų veiklą, pripažinta, kad galimybę plėstis bei per metus parduoti ne mažiau kaip 3 mln. sodmenų turi ir Raseinių medelynas. Optimizuojant valstybinių miškų valdymą, ketinama visus medelynus iš būsimų urėdijų filialų struktūros perkelti į  atskirą funkcinį padalinį bei jo veiklos koordinavimą  pavesti naujos valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija skyriui.

„Šiuo metu gyvename urėdijų, o kartu ir jų medelynų reorganizavimo nuotaikomis. Laukia nauji iššūkiai ir reikės spręsti, ar mums modernizuotis ir statyti modernius šiltnamius, ar likti satelitu, auginančiu sodinukus lauke. Manome, kad iš medelynų, kurie turės šiltnamius, mes atsivešime daigelius, juos išpikuosime ir atvirame grunte dar auginsime dvejus metus iki tinkamų perkelti į miškus,“ – apie galimą medelyno veiklą kalba Raseinių miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Rimvydas Mikelaitis.

Anot jo, jeigu pagal dabartinį urėdijų pertvarkos projektą medelynai bus valdomi iš vieno centro,  daigų atsivežti iš Panevėžio ar Dubravos bus daug lengviau. Tiesa, tai apsimokės tik su sąlyga, jeigu konteineriuose tokie tiekėjai sodinukus išaugins pigiau nei kainuos auginti grunte savuose plotuose.

Pagrindinės investicijos padarytos prieš dešimtmetį

Žaiginio medelynas oficialiai atidarytas 2006 m. pavasarį. Iki tol 6–7 ha ploto miško sodmenų auginimo sklypai buvo išsimėtę trijose girininkijose. Pagal Generalinės miškų urėdijos įpareigojimą Raseinių urėdija pradėjo medelyno modernizavimą, tad 2008 m. jau visas medelyno ūkis persikėlė į Žaiginį, o buvę daigynai uždaryti.

„Padaryta daug darbų: nupirkta žemės medelynui įkurti, nutiesti keliai, komunikacijos, pastatytas gamybinis pastatas, įrengtos laistymo sistemos, įsigytas šaldytuvas, purentuvų, tręšimo ir kitos technikos. Iš viso investicijos į medelyną siekė 670 tūkst. eurų“, – įdirbį vardija Raseinių urėdijos vyriausiasis miškininkas.

Šiuo metu medelynas užima daugiau nei 33 ha, iš jo naudingas produkuojantis plotas – 27 ha. Sodinukai auginami 10 ha, sėjinukai – 4,5 ha, kiti laukai palikti pūdymams ir pan. 2017 m. medelyne iš viso buvo auginama daugiau nei 5,9 mln. miško augalų, iš jų beveik 2,5 mln. sėjinukų

ir 3,35 mln. sodinukų. Vyraujanti medžių rūšis – eglė, jos sėjinukų auginama apie 1,7 mln. vnt., sodinukų – daugiau nei 3 mln., juos papildo pušies, juodalksnio, beržo, ąžuolo, liepos sodmenys, taip pat dekoratyviniai augalai.

„Sodinukais apsirūpiname patys, taip pat juos parduodame savo ir kitų rajonų miškų savininkams bei estams. Maždaug prieš dešimtmetį prekiavome ir su švedais, ypač kai  jų miškai buvo  išvartyti vėtrų, bet vėliau šis bendradarbiavimas nutrūko. Dabar po 200 tūkst. eglučių kasmet nuperka Estijos miškų savininkai“, – pasakoja R. Mikelaitis.

Iš viso 2016 m. Raseinių medelynas realizavo daugiau nei 1,13 mln. įvairių sodinukų, iš jų urėdijos valdomų miškų atkūrimui panaudota 658 tūkst., šalies privačių miškų savininkams parduota 264 tūkst. medelių.

Naujos technologijos verčia keistis

Pasak R. Mikelaičio, kurį laiką naujasis Žaiginio medelynas buvo aukštumoje, bet aplinkinėse valstybėse pasikeitė technologijos ir medelynų politika. Dabar konteineriuose milijonus sodinukų gali išauginti du –trys žmonės, tačiau tai labai brangios investicijos. Viena urėdija tokių sumų modernizavimui sunkiai gali rasti, pavyzdžiui, Dubravai pinigų skyrė ir valstybė.

„Papūtė nauji vėjai – Panevėžyje ir Dubravoje padarytos didžiulės investicijos, o Raseinių medelynas liko toks, koks buvo – šiltnamių nėra, viską auginame lauke. Taip pat trūksta žmonių sezoniniams darbams, šį pavasarį nesutelkėme nei 50. Išeitis viena: reikia kuo greičiau modernizuotis, įsigyti naujos technikos, kuri išvaduotų nuo rankų darbo, nes sezoninių darbininkų kasmet mažėja. Pavyzdžiui, nusipirkome sodinukų kasimo kombainą, kuris per dieną iš lysvės iškasa iki 70 tūkst. eglės sodinukų miškasodžiui. Stengsimės, kad rankų darbo nuolat mažėtų“, – kalba urėdijos specialistas.

Žaiginio medelyne pastoviai dirba trys Raseinių miškų urėdijos darbininkai, o kitus darbus atlieka konkursą laimėję rangovai. Paprastai pavasario ir rudens sezono metu samdoma pusšimtis žmonių iš aplinkinių vietovių. Vis dėlto sezoninis darbas, anot R. Mikelaičio, daugelį ne itin vilioja, be to, kukliai apmokamas. Manoma, kad rangovų paslaugos po urėdijų reformos gali brangti.    

Angelė Adomaitienė

Šaltinis: miskininkas.eu