Vyko Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos ataskaitinis susirinkimas

Vasario 9 d. vyko Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos ataskaitinis susirinkimas, jame dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius, LR Seimo narė Vida Ačienė, Savivaldybės tarybos narys Ūkio plėtros komiteto pirmininkas Romaldas Zubiela, komiteto nariai Diana Kaupaitienė, Linas Bielskis, Savivaldybės tarybos nariai Antanas Kilčauskas, Jonas Vazgys, Genovaitė Kveselienė. Raseinių rajono policijos komisariato bendruomenių pareigūnai Darius Jonaitis ir Giedrė Deveikienė. Patvirtintos 2017 m. veiklos ataskaitos ir finansų ataskaitos. Pristatytos šiuo metu kaimo bendruomenėms didžiausią rūpestį keliančios problemos:_finansinės ataskaitos ir kitų dokumentų pateikimas Registrų centrui, Sodros mokesčiai (vaikų dienos centre dirbant puse etato, Sodrai reikia mokėti už visą), pirkimų organizatorių viešųjų interesų deklaravimas ir pan. Tikimės, kad Raseinių rajono savivaldybė ras galimybių ir skirs lėšų Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungai buhalterio etato išlaikymui. Raseinių rajono VVG pristatė informaciją apie 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.


Sąjungos pirmininke perrinkta Loreta Sirvidienė, išsirinkome du pavaduotojus: Joną Vazgį ir Dalytę Raudonienę. Į taryba be jų dar išrinkti šie atstovai:Ariogalos sen.- Romanas Daujotas, Betygalos -Gema Račienė, Girkalnio – KlemensasŠaulys, Kalnujų – Linas Girdžius, Nemakščių – Gitanas Kybartas, Paliepių – Virginija Šadauskienė, Pagojukų – Elena Pocienė, Raseinių – Gražina Andraitienė, Šiluvos – Arūnas Birvinskas, Viduklės – Irena Petraitienė. Į revizijos komisiją išrinktos Regina Lukošienė, Vaida Kropaitienė, Genovaitė Kveselienė. Pritarta projekto „Raseinių rajono kaimo bendruomenių 2018 metų veiklos apibendrinimas“ teikimo Žemės ūkio ministerijos paramos kaimo bendruomenėms konkursui. Ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą susirinkime, sveikiname naują tarybą. Sėkmės visiems ir geros, įdomios veiklos šiais metais.