VTEK – Tirs buvusio Raseinių savivaldybės tarybos nario E. Juškos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Raseinių savivaldybės tarybos nario Edgaro Juškos elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto,  o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, esą, E. Juška nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo, kai buvo sumažintas Raseinių kultūros centro finansavimas. Teigiama, kad E. Juška šiame centre dirba kultūrinių renginių koordinatoriumi.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija