VMI: informacija apie 40 duomenų klastojimo atvejų perduota Policijai

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad šiemet gavus 58 gyventojų skundus dėl galimai suklastotų ir jų vardu pateiktų popierinių prašymų skirti dalį gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) paramai, 40 išnagrinėtų skundų kartu su papildoma mokesčių administratoriaus surinkta medžiaga perduota Policijos departamentui. Trečdalis perduotų skundų – dėl bandymo neteisėtai skirti paramą politinėms partijoms.

         „Skundų dėl galimai suklastotų ir neteisėtai pasinaudojus asmens duomenimis pateiktų popierinių prašymų skirti pajamų mokesčio dalį paramai gauname kasmet. Pernai gavome 167 asmenų pranešimus apie tai, kad be jų sutikimo pateikti popieriniai prašymai skirti GPM dalį paramai – be gyventojų žinios mokesčių administratoriui paštu atsiųstame dokumente pateiktas jo vardas, pavardė, identifikacinis kodas bei padirbtas parašas. Iš minėtų pranešimų net 98 atvejų susiję su neteisėtu paramos skyrimu politinėms partijoms“, – teigia VMI prie FM Teisės departamento vyresnioji patarėja Alina Gaudutytė, pažymėdama, kad kiekvienas skundas tiriamas ir, esant pagrindui, visa susijusi informacija perduodama teisėsaugos institucijoms.

         Siekiant užkirsti kelią galimiems asmens duomenų klastojimo atvejams ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą, popierinius prašymus skirti GPM dalį pateikusiems gyventojams VMI liepos – rugpjūčio mėnesiais siunčia priminimus. Juose pateikiama informacija apie GPM skyrimo faktą, nurodomi remiami paramos gavėjai ir politinės partijos bei primenama, kad, jei gyventojas tokio prašymo neteikė, apie tai būtina informuoti VMI. Ši prevencinė priemonė skirta galimų pažeidimų identifikavimui – gyventojų skundų skaičius po šių pranešimų išsiuntimo ženkliai padidėja.

         Svarbu pažymėti, kad nuo kitų metų bus priimami tik elektroniniu būdu – per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), pateikti prašymai skirti GPM dalį paramos gavėjams, politinėms partijoms bei profesinėms sąjungoms. „Ilgametė praktika parodė, kad e. būdu pateiktas prašymas – greičiausias ir saugiausias būdas skirti GPM dalį paramai. Šis būdas ne tik užkerta kelią neteisėtiems veiksmams, bet ir leidžia VMI lengviau identifikuoti prašymus teikiančius asmenis, padeda užtikrinti teikiamos paramos skaidrumą ir tai, kad parama būtų skiriama savanoriškai bei savarankiškai“, – sako A. Gaudutytė.

Primenama, kad pranešti apie mokestinius pažeidimus galima VMI pasitikėjimo telefonu 1882, taip pat užpildžius elektroninę anketą VMI svetainėje www.vmi.lt/cms/stop-seseliui arba pasinaudojus programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk“ bei apsilankius apskrities Mokesčių inspekcijoje bei jos teritoriniuose padaliniuose.