VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

SVARSTYTA:

V.S. skundas dėl publikacijos „Raseinių rajone Alėjų kaime rasta pasikorusi moteris“ (raseiniaitv.lt, 2018-12-18).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Raseinių rajone Alėjų kaime rasta pasikorusi moteris“ (raseiniaitv.lt, 2018-12-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 41 straipsnis, nustatantis, jog, skelbiant informaciją apie savižudybes, privalu pranešti apie esamas emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes bei pagalbos sau grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems, ir 42 straipsnis, reikalaujantis nenurodyti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo antraštėse (anonsuose), jokiame turinyje neskelbti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo detalių, taip pat nenaudoti nuotraukų ar filmuotos medžiagos, kurioje pateikiami savižudybės metodo vaizdai, iliustruojantys savižudišką elgesį (pvz., kilpa, vaistai, šaunamasis ginklas ir pan.).

Šaltinis: http://www.etikoskomisija.lt