Visi pasitarkime dėl sporto komplekso statybos vietos

2013 m. buvo parengta „Sporto komplekso Raseinių mieste statybos galimybių studija ir projektiniai pasiūlymai“. Ja buvo siekiama išsiaiškinti, koks yra sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo infrastruktūros objektų poreikis ir būklė Raseiniuose, jų svarba miesto ekonominei bei socialinei raidai, turizmo skatinimui. Studija buvo sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: poreikio, galimybių ir projektinių pasiūlymų. Poreikio dalyje buvo išanalizuota bendra Raseinių sporto infrastruktūros būklė, jos išsivystymo lygmuo lyginant su kitais Lietuvos regionais. Galimybių studijos dalyje pateikiamos komplekso vystymo galimybės mieste, jo urbanistinėje struktūroje, taip pat pateikiamos galimos projekto valdymo schemos. Projektinių pasiūlymų dalyje aprašoma siūlomo komplekso erdvinė – funkcinė koncepcija ir pateikiami preliminarūs jo techniniai ekonominiai rodikliai.

  Išanalizavus situaciją ir palyginus su bendra Lietuvos sporto infrastruktūros objektų statistika, išryškėjo, kad Raseiniuose situacija labai bloga, daug prastesnė ir už visos šalies vidurkį. Naujas sporto ir laisvalaikio kompleksas sudarytų sąlygas visiems rajono gyventojams sportuoti, organizuoti daugiau sporto renginių, formuoti teigiamą požiūrį į sporto reikšmę sveikatai, fiziniam pajėgumui ir užimtumui.

„Sporto komplekso Raseinių mieste galimybių studija ir projektiniai pasiūlymai“, atsižvelgus į miesto urbanistinę specifiką ir miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistų išsakytas pastabas, buvo išskirtos ir analizuojamos galimos teritorijos sporto centro statybai: Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos teritorija (Kalnų g. 3); Miesto turgaus teritorija (Algirdo g. 1); Stadiono teritorija (Vilniaus g. 11); Vytauto Didžiojo – Žvyryno gatvių teritorija.

Raseinių rajono savivaldybės strateginės plėtros komisija, detalizavusi sprendinius bei atsižvelgusi į tai, kad yra gerai išvystyta inžinerinė infrastruktūra, minimalūs kaštai prisijungiant prie esamų vandentiekio nuotekų tinklų bei yra galimybė modernizuoti vietinę biokuro katilinę, 2013 m. liepos 8 d. posėdyje priėmė sprendimą, kad sporto kompleksas turėtų atsirasti būtent stadiono teritorijoje – Vilniaus ir Naujosios gatvių sankryžoje. Sporto kompleksui taip pat būtų reikalingas šildymas, kurį pagal studiją planuota užtikrinti pastačius naują katilinę.

Tačiau Savivaldybė vis dažniau gauna nusiskundimų iš gyventojų dėl planuojamų naujų katilinių statybos Vilniaus g. Atsižvelgus į tai ir į Raseinių rajono šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius, kuriuos analizuojant ekspertų buvo įvertinta, jog šilumos tiekimo trasa iki naujai statomo sporto komplekso ekonomiškai būtų nenaudinga, neatsiperkanti (preliminariai trasos ilgis būtų 1200 m, o kaina – apie 1 084 000 Eur), šiandien svarstoma galimybė pakeisti Sporto komplekso statybos vietą. Ir toji naujoji sporto komplekso statybos vieta galėtų būti sklype Kalnų g. 15A, šalia Raseinių specialiosios mokyklos, kur jau yra įrengta centralizuoto šilumos tiekimo trasa, automobilių stovėjimo aikštelė. Be to, šalia yra Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Raseinių specialioji mokykla, Raseinių vaikų globos namai, daugiabučių ir nuosavų namų kvartalai. Taip būtų užtikrinamas sporto komplekso pastovus lankytojų skaičius. Numatomas galimas patogus įvažiavimas pro Žibuoklių g.

Prieš priimdami galutinius sprendimus, rajono vadovai nori sužinoti pačių gyventojų nuomonę ir prašo jų aktyviai reikšti savo nuomonę dėl sporto komplekso galimos statybos vietos siūlomame sklype Kalnų gatvėje, o taip pat teikti ir kitus pasiūlymus.

Jūsų pasiūlymų lauksime iki 2015 m. lapkričio 30 d. el. p. viktorija.jociute@raseiniai.lt arba raštu Raseinių rajono savivaldybėje, V. Kudirkos g. 5. 2015 m. lapkričio 30 d. 16 val., Savivaldybės II aukšto Didžiojoje salėje vyks susirinkimas dėl pateiktų pasiūlymų aptarimo. Laukiame aktyvaus Jūsų dalyvavimo! Ateities Raseinius kurkime kartu.
 Brėžinyje: Elipse pažymėta numatoma sporto komplekso vieta.

sporto-komplekso-vieta-elipse-22064