Visai rimtai. Teisingas komunikavimas

Jūs kažkokie keisti, vis skundžiatės, kad valdžia ir darbdaviai kurti ir akli. O ką jūs kalbate?  Sumažinkit mokesčius, padidinkit atlyginimą…

Brangieji, jei norite, kad jus išgirstų, keiskite komunikavimo būdą, ir būsite išgirsti. Kreipkitės, prašydami pakelti mokesčius, reikalaukite, kad sumažintų atlyginimus. Pamatysite, kad mūsų valdžia ir darbdaviai tokie pat žmonės kaip ir mes – į teisingą šauksmą visada atsiliepia.

Linas BITVINSKAS

Šaltinis: http://www.silelis.info/