Visai rimtai. Posakiai

Perskaičiau posakį: „Vyras,kuris sudavė moteriai, nužudė savyje vyrą“. Susimąsčiau. 
Dėl visos visuomenės apibendrinimų daryti nesiimu. Kadangi dirbau mokyklų kolektyvuose, turiu pasakyti, kad akivaizdu jog muštynės aukštosiose turėjo būti žiaurios. Išeina,kad moterų nemušdavo tik fizinio lavinimo ir istorijos specialybes studijuojantys vyrai.

Linas Bitvinskas

Šaltinis: http://www.silelis.info/