Visai rimtai. Pasididžiavimas

Kai kurios žinios man kelia optimizmą ir teisėtą pasididžiavimą mūsų tauta. 
Skursta Lietuvoje kas penktas, o vaistus nuo širdies ir nervų vartoja 5 iš 10-ies šalies gyventojų.
Sakyčiau, visai neblogas rezultatas. Kai šalyje tiek nervuotų, kita tauta seniai iš bado išmirtų.O mes laikomės. 
Tik nervai nelaiko.

Linas Bitvinskas

Šaltinis: http://www.silelis.info/