Visai rimtai. Katastrofos nuojauta

Nieko nenoriu gąsdinti, bet man atrodo, kad žemės gelmėse prasidėjo negrįžtami procesai.
Atsisuku kraną – musų šaltas artezinis vanduo – apie 30 laipsnių. O siurbia juk iš 150 metrų gylio artezinio gręžinio. 

Jaučiat kaip ten temperatūra užkilo? Vadinasi, mums valdžia meluoja, kad gyvenam seismiškai stabilioje zonoje, o iš tikro – tuoj išsiverš ugnikalnis.

Linas BITVINSKAS

Šaltinis: www.silelis.info