Visai rimtai. Kainų šuolis

Man nepatinka, kai žeminama valstybė ir politikais nepasitikima, esą pas mus brangiau negu Skandinavijoje. Tiesiog reikia suprasti, kad politikai ir verslininkai žino, ką daro. Jūs galvojate, kad žemos kainos yra gėris? Giliai klystate. Štai „Tesla“ savo automobilius atpigino iki 50 procentų. Galvojote, kad žmonės apsidžiaugė? Visai ne, kilo streikai, mitingai, dužo langai, žmonės net ėmė save žaloti…
Atsakykite sau atvirai, ar jūs tai norite patirti? 
Ne? Tada nesiskųskite, kad Lietuvoje brangu.

Linas Bitvinskas

Šaltinis: http://www.silelis.info/