Visai rimtai. Dviskaita

Norim ar ne, bet mūsų politinis žemėlapis, mano nuomone, tampa toks pats kaip JAV, kur yra tik dvi partijos – demokratai (kairieji) ir respublikonai (dešnieji).
Pažiūrėjus Lietuvos partijų vertybinę orientaciją irgi matau tik dvi partijas.
Kaip JAV demokratai – marksizmo įgyvendintojus kairiuosius – siekiančius ištrinti šeimos, lyties, tautos tapatybės, tikėjimo pagrindus, siekiančius neribotos žmonių kontrolės, valstybės kišimosi net į asmeninius reikalus, žmogaus teisių ribojimą ar net atėmimą, apmokestinimo visko, visų ir už viską, valdymą baudomis ir prievarta, tarsi žmogus būtų valstybės nuosavybė ir t.t. Galutinis siekis –sukurti „naują žmogų“ be lyties, moralės ir be tautybės.
Lietuvoje tai liberalai, konservatoriai, Laisvės partija ir socialdemokratai. Taip pat ir tarpinės grandys, kurios šliejasi prie valdžios.
Palyginus su JAV, mūsų kairieji turbūt turėtų būti vadinami radikaliais kairiaisiais. Galit pasakyti, kad šios partijos pabrėžtinai vakarietiškos, priminsiu, kad marksizmas ir atsirado, ir buvo plėtojamas būtent vakaruose, o dabar nauja jo banga.
Kitoje pusėje, kaip ir JAV respublikonai, lieka dešinieji, kurie už šeimą, kaip vyro ir moters sąjungą, už tai, kad savo tauta svarbesnė už globalizmą ar įvykius Zanzibare, už Dievo ar gamtos (kaip kas supranta) duotas dvi lytis, už tradicijas, už tai, kad dvasingumas yra aukščiau materijos, už sveiką ir racionalų protą, už tai, kad valstybė yra piliečiui, o ne pilietis valstybei, už galimybę žmogui rinktis (sakykim, mokėti grynais pinigais ar per banką), už mokesčių ir apmokestinimo balansą ir t.t.
Taigi, mano manymu, dešinieji Lietuvoje – likusios ne valdžios didesnės ir mažesnės partijos.
Bent jau aš pageidaučiau, kad tas dviejų partijų gimimas Lietuvoje įvyktų kuo greičiu. Nes jei neatsiras dvi partijos, yra pavojus, kad atsiras viena.
 
Linas Bitvinskas