Visai rimtai. Buitinė ekonomika

Man sako, kad esu ne ekonomistas, todėl nesuprantu. Išties nesuprantu. Tik matau, kad kai kas šiame neramiame pasaulyje yra pastovu. Štai pieno supirkimo kainos nukrito, elektros energijos – nupuolė, dyzelio kainos nusmigo, o grietinės kaina kaip tam eilėraštyje „tebestovi vis“.

Linas Bitvinskas

Šaltinis: https://nyksciai.lt/