Visai rimtai. Atskirtis

Labai daug kalbama apie socialinę atskirtį, daromi visokie tyrimai, vedami seminarai ir t.t. O aš be brangių tūkstantinių tyrimų pateikiu, kad kaimas ir miestas turi didelių skirtumų. Kairėje – pomidorai kaimiečiai, dešinėje – miestiečiai. Va koks regioninis skirtumas. Aš jiems sakau: „Come on, kaimo pamidorai, stiebiamės, augam, Europos Sąjunga mums padės, išmokų paprašysim ant salietros, stenkitės“. O jie vis tiek neauga.

Linas Bitvinskas

Šaltinis: http://nyksciai.lt/category/silelis