Visai rimtai. Atsargumas

Eidamas gatve radau 73 centus. Tiesiog ant tako, išbarstyti. Pasilenkiau, apžiūrėjau, suskaičiavau. Klausite, ar ėmiau – ne. Gal kokie užkrėsti, gal kokie teroristai išmėtė tyčia, kad ir kiti neima, koronavirusas jisai – visurrrr.
 Štai parašiau, susimąsčiau. Aišku, kad televizijos mažiau žiūrėti reikia… Na aš žmogus silpnas – grįžau ir susirinkau. Jei jau mirti, bet bent būsiu prie pinigo.
 
Linas Bitvinskas