Vis daugiau šeimų tampa globėjais ar įtėviais

Vaiko teisių apsaugos skyrius kartu su socialiniais partneriais VšĮ ,,Darnūs namai“ 2017 metais parengė 16 šeimų, kurios pareiškė norą globoti, įvaikinti ar paimti į šeimą svečiuotis be tėvų globos likusius vaikus, taip pat paruoštos dvi šeimos, norinčios būti budinčiais globotojais.

   Vaikų perkėlimas į šias šeimas vyksta sėkmingai. Užtrunka tie atvejai, kai globėjo pakeitimo ar įvaikinimo klausimą reikia spręsti teisme. Šiuo metu pradėtos keturių vaikų įvaikinimo procedūros.

   Šeimų paieškos tęsiasi ir šiais metais. Norą lankyti globėjų/įtėvių mokymus jau pareiškė keturios šeimos, dar su viena šeima vyksta diskusijos. Šį mėnesį planuojama pradėti mokymus Raseinių mieste.

   Kreipiuosi į svarstančius imtis šios veiklos: ateikite pasikalbėti į Vaiko teisių apsaugos skyrių, Jums bus atsakyta į visus klausimus.

Regina Klevinskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja 
Tel. (8 428) 79 599, el. paštas regina.klevinskiene@raseiniai.lt

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė