Vis daugiau šeimų ryžtas įsivaikinti arba globoti vaikus

 2017 metais Vaiko teisių apsaugos skyrius kartu su socialiniais partneriais VšĮ „Darnūs namai“ paruošė 16 šeimų, kurios nori globoti be tėvų globos likusius vaikus, įvaikinti, paimti į šeimą svečiuotis ar tapti budinčiais globotojais.

   Šių metų pradžioje jau trys vaikai perduoti šeimų globai. Dėl ketvirto berniuko perkėlimo į globėjų šeimą dokumentai pateikti teismui. Keturi vaikai, gyvenantys institucijose (Raseinių vaikų globos namuose ir Kauno vaiko raidos klinikoje „Lopšelis“), ruošiami įvaikinimui. Neseniai į Vaiko teisių apsaugos skyrių atvyko jauna šeima ir pareiškė norą tapti vaikų globėja. Jie taip pat norėtų priimti svečiuotis į savo šeimą keletą globos institucijoje gyvenančių vaikų. Dar vienas dešimtmetis artimiausiu laiku bus supažindintas su šeima, kuri pradžioje norėtų jį pakviesti svečiuotis su galimybe vėliau juo nuolat rūpintis. Šešiolikmetis vaikinas, globojamas institucijoje , sulaukė Šiluvos seniūnijoje gyvenančios šeimos , kuri susipažinusi su juo tapo ir vaikino krikšto tėvais, siūlymo svečiuotis jų šeimoje.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė