Vilties šviesoje… Šiluva

Viltie, neužgeski!

Pabusiu iš sapno slogaus?

Rudenio saulė aptemo…

Keistas likimas žmogaus: greitai palieka žemę.

Rudenio saulė aptemo…  Viltie, neužgeski!

Vilties šviesoje…

Jau eilę metų lapkričio pirmąją Šiluvos Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčioje RRKC Šiluvoje organizuoja tradicine tapusią pamąstymų valandėlę – literatūrinę-muzikinę kompoziciją apie šventuosius,  žmogaus trapumą ir laikinumą, apie išėjusiųjų ilgesį…

Šiemet koplyčioje skambėjo fleitos garsai. Buvo grojami klasikiniai kūriniai, kuriuos puikiai atliko RRKC Šiluvoje meno vadovas Saulius Beniulis, taip padėdamas susirinkusiems susikaupti pamąstymams. Lacrimos ir Salomėjos Neries eiles skaitė trys skaitovai: Birutė Čižienė (mama) ir Aurimas Čyžius (sūnelis), Birutė Greicienė.

 Visiems meninės programos dalyviams tariu nuoširdų ačiū.

Esu dėkinga Šiluvos parapijos klebonui Erastui Murauskui ir Šiluvos šventovės rektoriui Dariui Vasiliauskui už idėjos – pamąstymų valandėlės, palaikymą.

Teksto autorė:

RRKC Šiluvoje kultūrinių renginių organizatorė Birutė Greicienė

Teksto nuotraukos S. Modestos