Vilniaus gatvės rekonstrukcija pravėrė istorijos langą (gatvės ruože laikinai stabdoma rekonstrukcija) VIDEO

 Rekonstruojant Raseinių miesto Vilniaus gatvę, joje prie pastatų 130-130B atkasti galimai XIX a. (1837 m.) tilto/pralaidos fragmentai (skliautas, pamatas). Šiame ruože darbai laikinai stabdomi – bus atliekami archeologiniai tyrimai.

   Pagal LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, jei atliekant statybas ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Apie radinį Vilniaus gatvėje Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Lastakauskaitė informavo Kultūros paveldo departamento (KPD) prie Kultūros ministerijos Kauno skyrių.

   Šio skyriaus vedėjas Svaigedas Stoškus atsiuntė Savivaldybės administracijai raštą, kuriame reikalaujama stabdyti Vilniaus gatvės (atitinkamame ruože) rekonstrukcijos darbus ir paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka atlikti archeologinius tyrimus. Taip pat prašoma atestuoto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto užfiksuoti atkastą Vilniaus gatvės vietą su galimai XIX a. mūro fragmentais ir duomenis pateikti KPD Kauno skyriui. Atlikus archeologinius tyrimus bus sprendžiama  dėl atkasto mūro tvarkybos projektinių sprendinių parengimo. Atkastiems tilto/pralaidos (1837 m.) fragmentams bus siūloma suteikti teisinę apsaugą, tuo tikslu KPD Kauno skyrius kreipsis į Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą. Apie priimtus sprendimus Savivaldybės administracija bus informuojama papildomai.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė

no images were found